Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Bakgrund

Vad är Hälsingerådet?

Hälsingerådet är ett frivilligt samarbete för gemensamma strategiska frågor mellan Hälsinglands kommuner.

Hälsingerådet har dessutom till ändamål att främja utvecklingen av Hälsingland. I januari 1996 bildades den ideella föreningen Hälsingerådet. Det hela började två år tidigare då riktlinjerna drogs upp vid ett sammanträde med representanter för landskapets kommunstyrelser. Målet var ett ökat samarbete i Hälsingland för att skapa en stark plattform för Hälsinglands kommuner.

Hälsingerådet arbetar även för att landskapet ska utvecklas till ett attraktivt framtidsområde i Sverige och Europa. Verksamheten har sin bas i nätverksarbete mellan rådets medlemmar, kommunerna. I arbetet engageras kommunernas förvaltningar, kommunernas näringslivsorganisationer, högskolor samt andra myndigheter och organisationer i regionen.

För att bygga en region med livskvalitet och utvecklingsmöjligheter krävs att tillgångarna i området tas till vara genom satsningar och investeringar bland annat i infrastruktur och mänsklig kompetens. Genom att arbeta tillsammans i samförstånd förväntar vi oss större möjlighet att kunna tillgodose de krav utvecklingen ställer inom dessa och andra områden.

För mer information, läs Hälsingerådets stadgar.PDF

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Rådhuset

Oxtorgsgatan 19

826 32 Söderhamn