Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Kallelse

Här finns den senaste kallelsen till Hälsingerådets sammanträde.

Nästa sammanträde är i oktober. Kallelse kommer.

Samordnare

Margareta Högberg

Tfn 0270-744 39
Mobil 070-247 52 11

Besöksadress

Rådhuset

Oxtorgsgatan 19

826 32 Söderhamn