Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Atlantbanan

Nyhetsbrev 19/6 av Billy Eng, Atlantbanan.

Ett klubbslag med eko

00.30 i natt – efter en maratondag i Stortinget - så hördes då klubbslaget från Stortinget i Oslo som förkunnade att Norge satsar nästan 4 miljarder NOK på upprustning och elektrifiering av Meråker/Trönderbanan.
Äntligen efter så många år av hårt arbete kan vi se fram mot att ett järnvägsstråk som förenar två hav och två länder med runt 3 miljoner människor.

Många har vi varit kallade från båda länderna sedan 1993 att kämpa sida vid sida i Atlantbaneprojektet. Allt för att förverkliga denna stora infrastrukturvision där vi i framtiden kommer slippa byta tåg från el till diesel och vice versa – med allt vad det innebär - för att på ett bekvämt och praktiskt sätt färdas mellan stora hörn som Stockholm/Gävle, Sundsvall (Mittbanan) samt Trondheim. Inte minst betydelsefullt även för näringslivet med helt nya logistik och transportsätt för utökade handelsmöjligheter.
På Atlantbaneprojektets vägnar vill jag ta detta tillfälle i akt och tacka alla som kämpar och har kämpat för dagens stora milstolpe och att Atlantbanestråken nu är på väg att bli en ny betydande och viktig region.

Vad händer nu i Norge?

Sedan de mycket lovande förhandsbeskeden i början av april om en upprustning av Meråkerbanan från den norska regeringen, så har arbetet i Elbanen STS – där Atlantbanan finns representerad – fokuserat mycket arbete på att få investeringarna som ett s.k. priorterat projekt hos norska Jernbaneverket. Nationell Transportplan löper annars från 2014-2023. Vi vill ju så klart naturligtvis ligga så långt fram i tidsramen här som möjligt. Dessa förhandlingar går bra men som alla vet i sådana här sammanhang så finns alltid en finansieringsnyckel i form av förskottsbetalning som måste säkerställas.
Men för att ”kvalitetssäkra” Meråkerbanan redan nu och tills dess den är klar så kommer vi i arbetsgruppen från nu sätta fullt fokus på att få gång godstransporterna och bistå befintliga tågoperatörer med support i utvecklingstekniska frågor allt för att så många presumtiva varuägare skall redan nu kunna erbjudas nya logistikmöjligheter. Meddelar i sammanhanget att allt positivt som händer kring Ånge bangård kommer spela en viktig roll här. Jag kommer återkomma med fler detaljer runt detta efter semestertider.

Mera glädjande nyheter

Trafikverket lämnade i fredags sitt förslag till regeringen och nationell plan för transportsystemet och tidsaxeln 2014-2025. Måste först börja med en missräkning och det var det förväntade beslutet om dubbelspår mellan Gävle och Härnösand efter Ostkustbanan som kommer utredas vidare. Jättesynd för hela Norrland som region och som jag skrivit förut att allt som gynnar Ostkustbanan är bra även för Atlantbanan. Men det fanns även glädjeämnen och de spaltar jag upp här …

  • Dubbelspår mellan Furuvik och Skutskär
  • Utbyggnad Kilafors-Söderhamn med kapacitetshöjande åtgärder
  • Kapacitetshöjande åtgärder efter vår största flaskhalls Kilafors-Holmsveden
  • Flera viktiga infrastrukturförbättringar efter Mittbanan

Vi är ett - jämförelsevis i alla sammanhang - litet projekt med en budgeterad årskostnad på 800.000 kronor men vi är alltid med och hackar och det är mycket tillfredställande.

Vad händer nu i Sverige?

Meråkerprojektet öppnar ju upp med massor med ringar på vattnet för Atlantbanan. Jag nämnde Ånge bangård där mycket redan skett och kommer ske. Ånge har stora förutsättningar att bli Norrlands viktigaste godstransportnod för tågoperatörer. Ånge som ligger strategiskt till efter Stambanan och Mittbanan.
Löpande möten hålls hela tiden med SJ som är vår i särklass viktigaste tågoperatör för fjärrtrafik. På agendan vid dessa möten finns bl.a. reseförbättringsförslag och samarbeten i infrastrukturfrågor. Nu måste vi även få in på agendan, parallellt med beslutade infrastrukturförbättringar, vår urgamla måttstock att vi kan resa mellan Östersund och Stockholm på runt 4 timmar i framtiden. SJ följer naturligtvis även noga vad som händer i Norge.
När det gäller de utmärkt fungerande regionaltrafiken i alla 3 län och de duktiga operatörerna Norr tåg och X-Trafik så kanske det även finns där samarbetsmöjligheter som bör ge betydande trafikförbättringar?
Det finns även mycket mer i vår pipeline och det återkommer jag även med i höst.

Ha nu först en mycket härlig sommar och ladda alla batterier!

ATLANTBANAN
Billy Eng


Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal