Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland

Med målet gemensam gymnasie-och vuxenutbildning i Hälsingland år 2015 samlades kommun- och skolledningar från Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstig tillsammans med fackliga representanter i Orbaden den 24 september. Utbildning och kompetensutveckling är en av de högst prioriterade frågorna i den regionala utvecklingsstrategin och har avgörande betydelse för hur landskapet ska kunna hävda sig i framtiden.

En gemensam gymnasieskola i Hälsingland är inte en ny fråga. Den var ”het” även för ungefär ett decennium sedan, men strandade den gången på att en av kommunerna inte ansåg sig mogen. Vis av den erfarenheten är inställningen nu att de kommuner som vill samverka går vidare. Det gör också att kommunerna Ovanåker och Ljusdal, som valt att avvakta, kommer att välkomnas om och när de känner att de vill vara med. 

Samverkan planeras ske genom att kommunerna går ihop och bildar ett kommunalförbund. 

Varför gör vi så här? Naturliga och självklara förklaringar är de sviktande elevkullarna, där elevantalet har minskat med ca 30 % under de senaste åren och det faktum att vi måste se till att få ut mer av varje satsad krona.  Det är ändå inte primärt det som gjort att vi ser behovet av att arbeta tillsammans i denna viktiga fråga. 

Det är för elevernas skull! 

Vi vill att våra ungdomar från Hälsingland ska få en kvalitativt bra utbildning med ett brett programutbud att välja mellan för att stå sig starka i konkurrensen, bl.a. när de påbörjar eftergymnasial utbildning vid högskolor och universitet. 

Vi vill också att våra ungdomar och vuxna ska kunna utvecklas i ett livslångt lärande på ett sätt som passar den enskilde, kanske i en lokal lärmiljö och på tider som passar. 

Nu vidtar ett intensivt projektarbete som ska vara klart under senvåren. Marie Nordmark, Söderhamn, har anställts som projektledare och en rad arbetsgrupper drar nu igång arbetet med att utforma förslag inom olika områden. Det rör allt från utbildningsutbud och kvalitet till förbundsordning för den nya organisationen. 


Marie Centerwall

KS ordförande i Bollnäs samt Hälsingerådets och styrgruppens ordförande

Sven-Erik Lindestam

KS ordförande i Söderhamn

Caroline Schmidt

KS ordförande i Hudiksvall

Monica Olsson

KS ordförande i NordanstigSamordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal