Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Hälsingerådets första möte 2019

Årets första möte ägnades dels åt att introducera de nyvalda ledamöterna i föreningens ändamål och arbetsområden, dels att diskutera, utifrån kommunernas möjligheter och utmaningar, vilka områden Hälsingerådet ska fokusera på under den nyss startade mandatperioden.

Då Hälsingerådet samlades den 30 januari för årets och mandatperiodens första möte valdes Mikael Löthstam till ordförande för perioden 2019-2022. Till vice ordförande valdes Marie Centerwall. Mikael är kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvalls kommun och Marie har samma position i Bollnäs kommun.

Hälsingerådet som är hälsingekommunernas gemensamma plattform i form av en ideell förening bildades redan 1996. Föreningen har som ändamål att främja utvecklingen i Hälsingland genom att samverka inom olika områden, opinionsbilda och omvärldsspana.

För ytterligare information hänvisas till Mikael Löthstam, mikael.lothstam@hudiksvall.se eller 070-250 15 16.

Senaste nytt
Hälsingerådet

Nyheter

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61


Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal