Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Hälsinglands stipendium till årets distansstudent

Stipendiet, som ska tillfalla en student som utifrån sina förutsättningar gjort en framstående studieprestation har tilldelats Sigrid Olsvens.

Sigrid Olsvens från Norrbo i Hudiksvalls kommun tilldelas stipendiet Årets distansstudent 2019. Studierna bedrivs via Lärcentrat Cul i Hudiksvall.

MOTIVERING:

Att bedriva heltidsstudier på distans är i sig är en krävande heltidsysselsättning. Finns dessutom familj med tre småbarn, en gård med jord och skog att sköta och extrajobb på helger undrar man om ditt dygn har flera timmar än vi övrigas. Att du stöttat många andra personer i deras studier genom att ge anteckningsstöd till en student med dyslexi och varit gruppledare för yngre studenter genom handledning i diskussioner och övningar i aktuella studiegruppuppgifter, har inte hindrat dig att genomföra utbildningen inom ordinarie studietid och med goda studieresultat.

Det är en enastående förebild som gjort en mycket framstående studieprestation som utsetts till Årets distansstudent 2019.

Mikael Löthstam
Ordförande Hälsingerådet

Håkan Englund
Ordförande Kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk förening

Senaste nytt
Hälsingerådet

Nyheter

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61


Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal