Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Hur fungerar andra utbildningsförbund?

Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland befinner sig i startgroparna. Hur ser andra utbildningsförbund ut?
Jämtlands gymnasieförbund och Kunskapsförbundet Väst - två utbildningsförbund med olika förutsättningar, men samma mål.

Jämtlands gymnasieförbund har funnits sedan 2005. Där gick övergången till ett förbund smärtfritt. De fackliga organisationerna ställde upp på idén.

Kunskapsförbundet Väst bildades så sent som första januari 2013. Där fanns ett massivt motstånd mot bildandet av ett kommunalförbund. Målet för de två förbunden är de samma; att ge kvalitativ och bred utbildning till gymnasiestuderande och vuxenstuderande.

Samverkan är nödvändigt i takt med att elevkullarna minskar, anser de två förbundscheferna Mikael Cederberg och Johan Olofson.


Läs mer om Jämtlands gymnasieförbund och Kunskapsförbundet Väst.

Senaste nytt
Hälsingerådet

Nyheter

Samordnare

Inga Malm

Tfn 0278-251 58
Tfn 0278-250 00 (vx)
Mobil 073-275 46 87

    Besöksadress

    Stadshustorget

    821 80 Bollnäs

    Fax 0278-256 00