Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Polisutbildning behövs på landsbygden

Landsbygdskommunerna har generellt problem med låg polisbemanning och svårigheter att rekrytera poliser. En lösning är därför att återinföra möjligheten till distansutbildning.

Polisen i landet kommer inom kort att omorganiseras till en sammanhållen myndighet. I den nya organisationen lyfts polisens samarbete med kommunerna fram, vilket är bra. Samverkan sker i och för sig redan genom bl.a. samverkansavtal för brottsförebyggande arbete i lokala BRÅ. I vissa kommuner har man även gemensamma lokaler och gemensam administrativ service.

Vi tolkar att ambitionen finns till hög lokal närvaro, även i mindre kommuner.  Att polisen är synlig, tillgänglig och effektiv samt att det lokala brottsförebyggande arbetet bedrivs aktivt påverkar i högsta grad synen på rättssamhället! Men fler brott måste också klaras upp!

Hälsingerådet, ett samarbete som består av kommunstyrelseordförande och oppositionsråd i de sex hälsingekommunerna, mötte i förra veckan polisledningen i Gävleborgs län. Orsaken var den låga polisbemanningen i somras samt centraliseringen av polisens resurser. Vi ville också diskutera om man befarar svårigheter att rekrytera poliser i framtiden. Den redogörelse som polisledningen gav visade ambitionerna till ett offensivt arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet, men räcker det? Kommer det att finnas tillräckligt med poliser i vår del av landet?

För bara några år sedan var det svårt att rekrytera poliser hit, liksom till många andra orter utanför storstäderna. Vi vill inte hamna i den situationen igen!

I samverkan med Polishögskolan ordnades då distansutbildning på flera ställen i landet, bl.a. i Söderhamn. Utbildningen visade mycket goda resultat. Mellan åren 2003 - 2009 utbildades 87 poliser i landskapet. Antagningsprocess och kvalifikationskrav var desamma som för övriga aspiranter, men de som rekryterades var i genomsnitt några år äldre. Distansstudenterna hade livserfarenheter med sig i bagaget och de utvärderingar som gjordes visade fina resultat. Poliserna finns också i stor utsträckning kvar i regionen.

Vi ser med oro på att få aspiranter idag gör sin praktik i länet och att de som finns kanske inte väljer att stanna. Vi förväntar oss därför att regeringen och Rikspolisstyrelsen inser betydelsen av att den grundläggande polisutbildningen kan ges på distans och som tidigare, på studenternas hemmaplan! Vi behöver våra poliser!


Marie Centerwall
Kommunstyrelsens ordförande
Bollnäs kommun

Roland Bäckman
Kommunstyrelsens ordförande
Ljusdals kommun

Yoomi Renström
Kommunstyrelsens ordförande
Ovanåkers kommun

Caroline Schmidt
Kommunstyrelsens ordförande
Hudiksvalls kommun

Monica Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Nordanstigs kommun

Sven-Erik Lindestam
Kommunstyrelsens ordförande
Söderhamns kommun

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal