Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Studieresa till kommunalförbundet Skaraborg

Syftet med resan var att studera hur man arbetar med mellankommunal samverkan.

Senaste nytt
Hälsingerådet

Nyheter

Samordnare

Inga Malm

Tfn 0278-251 58
Tfn 0278-250 00 (vx)
Mobil 073-275 46 87

    Besöksadress

    Stadshustorget

    821 80 Bollnäs

    Fax 0278-256 00