Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Studieresa till kommunalförbundet Skaraborg

Syftet med resan var att studera hur man arbetar med mellankommunal samverkan.

Senaste nytt
Hälsingerådet

Nyheter

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00