Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Svar från polisen om bemanning och resurser

Nu har Hälsingerådet fått svar av polisen angående frågor kring polisens bemanning och resurser i Hälsingland.

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal