Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Svar från regeringen

Nu har Hälsingerådet fått svar av regeringen angående frågor kring narkotikaklassning av bland annat GBL.

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal