Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Världsarv i Hälsingland

UNESCO:s beslut att sätta in Hälsingegårdarna på världsarvskartan är glädjande besked för Hälsingland och särskilt för kultur- och besöksnäringen, som nu får välförtjänt uppmärksamhet.

Arvet från de stolta hälsingebönderna har fått en plats på den internationella kartan. I Hälsingland fanns aldrig gods och herresäten, men i stället självägande bönder som utan överhöghet skapat en speciell kultur som visat sig bära in i framtiden.

Hälsingegårdarna inramas av de blånande bergen, sjöar, skogar och kulturmark. Det hälsingska landskapet är unikt och väl värt att vårda.

Vi som känner vår bygd har länge varit medvetna om Hälsingegårdarnas särskilda värde, men resan att nå status som världsarv, har varit lång. Idag kan vi konstatera att det mångåriga samarbetet mellan ägare och bygder, regionförbund, länsstyrelse, Hälsingeråd, kommuner, Tillväxtverk, EU:s regionalfond med flera har burit frukt. Det är i första hand sju gårdar i fyra kommuner som UNESCO lyfter fram, men det innebär ett lyft för hela Hälsingland och ger ytterligare kraft till arbetet med vår besöksnäring.

Hälsingerådet den 2 juli 2012


Marie Centerwall
Kommunstyrelsens ordförande
Bollnäs kommun

Roland Bäckman
Kommunstyrelsens ordförande
Ljusdals kommun

Yoomi Renström
Kommunstyrelsens ordförande
Ovanåkers kommun

Caroline Schmidt
Kommunstyrelsens ordförande
Hudiksvalls kommun

Monica Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Nordanstigs kommun

Sven-Erik Lindestam
Kommunstyrelsens ordförande
Söderhamns kommun

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal