Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Rådet

Hälsingerådet

  • beslutar om föreningens organisation och verksamhet.
  • fastställer budget och årsavgift.
  • tillsätter utredningar och projekt och ger direktiv till dessa.
  • gör gemensamma uppvaktningar från hälsingekommunerna.
  • ansöker om gemensamma projektmedel.
  • utformar förslag till remissvar av landskapsbetydelse.
  • i övrigt vidtar åtgärder för Hälsinglands gemensamma bästa.

Rådet har tolv ledamöter, med representanter från alla sex hälsinge­kommunerna. Sven-Erik Lindestam är ordförande och Caroline Schmidt är vice ordförande.

Ledamöter

Sven-Erik Lindestam (S)

Sven-Erik Lindestam (S)
Ordförande
Söderhamns kommun

073-270 68 38

Caroline Schmidt (C)

Caroline Schmidt (C)
Vice ordförande
Hudiksvalls kommun

070-190 64 20

Mikael Löthstam (S)

Mikael Löthstam (S)
Hudiksvall kommun

070-625 53 39

Magnus Svensson (C)

Magnus Svensson (C)
Söderhamns kommun

072-708 19 35

Marie Centerwall (S)

Marie Centerwall (S)
Bollnäs kommun

070-561 64 52

Olov Nilsson Sträng (BP)

Olov Nilsson Sträng (BP)
Bollnäs kommun

070-645 58 09

Lars Molin (M)

Lars Molin (M)
Ljusdals kommun

070-190 28 63

Markus Evensson (S)

Markus Evensson (S)
Ljusdals kommun

0651-181 02

Monica Olsson (S)

Monica Olsson (S)
Nordanstigs kommun

073-275 56 92

Tor Tolander (M)

Tor Tolander (M)
Nordanstigs kommun

070-369 04 37

Yoomi Renström (S)

Yoomi Renström (S)
Ovanåkers kommun

070-606 30 05

Hans Jonsson (C)

Hans Jonsson (C)
Ovanåkers kommun

070-345 72 66

Ersättare

Kommunchefer

Samordnare

Samordnare

Margareta Högberg

Tfn 0270-744 39
Mobil 070-247 52 11

Besöksadress

Rådhuset

Oxtorgsgatan 19

826 32 Söderhamn