Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Rådet

Hälsingerådet

  • beslutar om föreningens organisation och verksamhet.
  • fastställer budget och årsavgift.
  • tillsätter utredningar och projekt och ger direktiv till dessa.
  • gör gemensamma uppvaktningar från hälsingekommunerna.
  • ansöker om gemensamma projektmedel.
  • utformar förslag till remissvar av landskapsbetydelse.
  • i övrigt vidtar åtgärder för Hälsinglands gemensamma bästa.

Rådet har tolv ledamöter, med representanter från alla sex hälsinge­kommunerna. Mikael Löthstam är ordförande och Marie Centerwall är vice ordförande.

Ledamöter

Mikael Löthstam (S)

Mikael Löthstam (S)
Ordförande
Hudiksvall kommun

070-625 53 39

Marie Centerwall (S)

Marie Centerwall (S)
Vice ordförande
Bollnäs kommun

070-561 64 52

Caroline Schmidt (C)

Caroline Schmidt (C)
Hudiksvalls kommun

070-190 64 20

Olov Nilsson Sträng (BP)

Anna-Lena Vestin (V)
Bollnäs kommun

070-899 91 91

Magnus Svensson (C)

Alexandra Gard (S)
Söderhamns kommun

070-512 59 04

Sven-Erik Lindestam (S)

John-Erik Jansson (C)
Söderhamns kommun

073-075 91 04

Lars Molin (M)

Sören Görgård (C)
Ljusdals kommun

070-398 60 25

Lars Molin (M)

Marit Holmstrand (S)
Ljusdals kommun

Monica Olsson (S)

Ola Wigg (S)
Nordanstigs kommun

073-041 67 81

Tor Tolander (M)

Tor Tolander (M)
Nordanstigs kommun

070-369 04 37

Yoomi Renström (S)

Håkan Englund (S)
Ovanåkers kommun

070-673 16 33

Hans Jonsson (C)

Hans Jonsson (C)
Ovanåkers kommun

070-345 72 66

Ersättare

Kommunchefer

Samordnare

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal