Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Projekt gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland

Frågan om ett utökat samarbete inom Hälsingekommunernas personaladministrativa (PA) område har aktualiserats flera gånger under det senaste decenniet. Flera utredningar har genomförts och diskussioner har skett i olika grupperingar, bland annat i Hälsingerådets kommunchefsgrupp.

På uppdrag av Hälsingerådet gjorde revisionsföretaget PwC en utredning av förutsättningarna för ett utökat samarbete inom PA-området. Rapporten som redovisades hösten 2012 förordade en gemensam HR (human resourcement) (PA)-organisation för de sex Hälsingekommunerna. Både HR (PA) och lönefunktionerna bör ingå i en sådan organisation.

Konsultrapporten har behandlats i de sex kommunernas kommunstyrelser/ kommunfullmäktige. Fem kommuner, Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig, har var för sig lämnat uppdrag till genomförande av ett projekt som ska ta fram underlag som gör det möjligt att inrätta en gemensam HR (PA)-funktion i de aktuella kommunerna. Projektet är indelat i utrednings-, förankrings- och beslutsfas.

  • Utredningsfasen sträcker sig från januari till och med maj 2014.
  • Förankringsfasen är från maj till och med oktober 2014.
  • Beslutsfasen är från september till och med december 2014.

Hälsingerådet är styrgrupp för projektet. 

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal