Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Projektets dokument

Här finns alla dokument och handlingar från projektet Gemensam HR (PA)-funktion för kommunerna i Hälsingland.

Uppdraget

Projektledningsgrupp

Grundhandlingar

Lönehandläggningsrutiner

HR-utredning

Projektgrupp HR

Projektgrupp Tekniskt stöd IT

Projektgrupp Ekonomi

Projektgrupp Lönehandläggning

Facklig referensgrupp

Frågor om dokumenten?
Kontakta Else-Marie.Nilsson@soderhamn.se

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Rådhuset

Oxtorgsgatan 19

826 32 Söderhamn