Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland' Word, 76.5 kB.

Hälsinglands utbildningsförbund

Det här är Hälsinglands Utbildningsförbund:

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund bildat av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Förbundet träder i kraft den första januari 2015. Sätet är placerat i Bollnäs.

Utbildningsförbundet ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildningen för de tre kommunerna. Den har en politisk ledning med ledamöter från medlems­kommunerna. Tjänstemannaledningen ansvarar för lärcentra; gymnasieskolorna, vuxenutbildningen, högskoleenheterna samt studie- och yrkesvägledningen.

Bakgrunden till bildandet av kommunalförbundet är flera; elevresultaten måste förbättras, antalet elever blir färre i takt med att ungdomskullarna minskar och näringslivet och offentlig sektor behöver välutbildad arbetskraft i framtiden.

Med samverkan mellan de tre kommunerna är förutsättningarna för att behålla program och inriktningar större och samtidigt ökar möjligheten att starta nya efterfrågade utbildningar/inriktningar.

Till förbundschef har Thomas Winqvist utsetts. Han kommer närmast från Sydskånska gymnasieförbundet. Rekryteringar av övriga nyckelpersoner pågår. Merparten av medarbetarna kommer från de tre kommunerna. Medarbetarna vid de olika lärcentra får under våren 2015 erbjudande om verksamhetsövergång. Hösten 2015 övergår medarbetare till förbundet. Under våren 2016 blir det möjligt för eleverna att söka till utbildningarna i Hälsinglands Utbildningsförbund. Hösten 2016 startar eleverna sina gymnasie- och vuxenutbildningar vid lärcentra inom kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Följ projektet/förbundet här!

Kontakt:

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund Kulturhuset, Collinigatan 12, Bollnäs

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund 821 80 Bollnäs

E-post: info@hufb.se

Webbplats: www.hufb.se

Organisationsnummer: 222000-3111

Thomas Winqvist, förbundschef
E-post: thomas.winqvist@hufb.se
Tfn: 0278-252 10
Mobil: 072 503 58 62

Lena Paulsson, administrativ chef
E-post: lena.paulsson@hufb.se
Tfn: 0278-253 62
Mobil: 072-545 83 60

Mattias Åhlund, direktionens ordförande
E-post: mattias.ahlund@hufb.se
Mobil: 072-544 51 15

Marie Nordmark, projektledare
Mobil: 072-246 09 47

Lucas Lund, kommunikatör
E-post: lucas.lund@hufb.se
Tfn: 0278-253 63
Mobil: 072-512 72 73

Kerstin Vennberg, förbundsekonom
E-post: kerstin.vennberg@hufb.se
Tfn: 0278-253 64

Karl-Henrik Hellmer, HR-strateg (börjar 2015-07-01)
E-post: karl-henrik.hellmer@hufb.se  

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal