Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland' Word, 76.5 kB.

Verksamhetsövergång

En verksamhetsövergång innebär att en verksamhet byter huvudman. För medarbetarna innebär det att man får en ny arbetsgivare. 

Hur går en verksamhetsövergång till?

Det finns ett tydligt arbetsrättsligt regelverk som talar om vad som ska ske vid en verksamhetsövergång. Det innefattar tre lagar;

  • MBL (Medbestämmandelagen) 
  • LAS (Lagen om anställningsskydd) 
  • AML (Arbetsmiljölagen)

MBL

Innan beslut om en organisationsförändring tas är arbetsgivaren skylldig att informera och förhandla enligt MBL.

LAS

Lagen reglerar att de rättigheter och skylldigheter som framgår av anställningsavtalet och som gäller vid tidpunkten för övergången, går över till den nya arbetsgivaren.

AML

Lagen ska säkra att du som medarbetare har en möjlighet till inflytande och påverkan på din arbetsplats.

Vad händer för mig som medarbetare?

Den största förändringen för dig som medarbetare blir att du byter arbetsgivare. Vid en verksamhetsövergång hålls en så kallad inrageringsförhandling. Den innebär att den nya arbetsgivaren sluter ett särskillt kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet innehåller till exempel vad som gäller för tillgodoräkning av arbetstid, semester, innestående övertid, pensioner och försäkringar för att nämna några.

Erbjudande om anställlning hos den nya arbetsgivaren

Omfattningen på den nya arbetsgivarens uppdrag utgör grunden för hur många och vilka medarbetare som slutligen erbjuds anställning.


Powerpointpresentation Arbetsrätt Powerpoint, 395.3 kB.


Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal