Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland' Word, 76.5 kB.

Beslutsunderlag

Nu är det beslutsunderlag som ska ligga till grund för den framtida gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningen, som Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs och Söderhamns kommuner planerar framtaget, och nu inleds den politiska processen med slutgiltigt beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige i juni.

– För oss i styrgruppen har det primära varit att säkra att våra ungdomar och vuxenstuderande i framtiden får en bra utbildning, förklarar Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs, och den politiska styrgruppens ordförande.

– Jag vill betona att vi sätter eleven i centrum när vi förordar en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland. Vår vilja är att allt fler ungdomar ska fullfölja gymnasieutbildningen och möta de behov som finns på arbetsmarknaden.

I framtiden hoppas också de fyra hälsingekommunerna att de två kommuner som i dag valt att stå utanför förbundet kommer att ansluta sig. Det främsta skälet till att det är nödvändigt med en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning är att alla kommuners elevkullar minskar och för att säkra en utbildning med kvalitet behövs ett utbildningsförbund där kompetenser från alla fyra kommunerna tas tillvara. Det innebär inte ett onormalt pendlande för eleverna. Här finns diskussioner om att tillvarata redan i dag befintlig teknik bland annat för att minimera resandet.

En gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland innebär bland annat följande:

  • Mer helhetstänk för Hälsinglands bästa
  • Fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning med bra möjligheter till distansstudier.
  • Bra bredd och kvalitet som attraherar de studerande
  • Lärlingslösningar för alla inriktningar
  • Arbete och studier i samklang; bättre tillgodose näringslivets önskemål
  • Nyttja teknik för flexibla lösningar

Det förslag som nu läggas fram innebär att sätet för förbundet kommer att finnas i Hudiksvall med förbundsdirektör och en handfull medarbetare med strategiska funktioner. Stödfunktioner som bland annat elevhälsa, skolskjutsar, skolmåltider bland annat kommer att köpas av respektive hemkommun. Tjänster som köps från en kommun gäller ekonomi från Söderhamn, personal och löner från Bollnäs samt IT-drift från Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

Närmast kommer de fackliga organisationerna som hela tiden varit med i processen att informeras för att enligt planerna MBL-förhandlas i slutet av mars. Facknämnderna i de olika kommunerna behandlar bildandet av Hälsinglands utbildningsförbund i april-maj. Kommunstyrelsebesluten planeras till maj och juni och de slutgiltiga besluten i kommunfullmäktige under juni månad.

– Vi i styrgruppen är övertygade om att detta är rätt väg att gå. Vi måste samarbeta och samverka för våra ungdomars och studerandes skull, betonar Marie Centerwall, styrgruppens ordförande.

Beslutsunderlag

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal