Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland' Word, 76.5 kB.

En utbildning för framtiden

Vad säger politikerna?

Marie Centerwall, Bollnäs
Sven-Erik Lindestam, Söderhamn
Caroline Schmidt, Hudiksvall
Stig Eng, Nordanstig

Vad säger olika tjänstemän?

Tommy Lindvall, Bollnäs
Johan Rasmussen, Söderhamn
Bengt Friberg, Hudiksvall
Ronny Spångberg, Nordanstig

Bollnäs kommun

Marie Centerwall, Bollnäs (S)

Marie Centerwall, (S) Kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs

Varför behövs Hälsinglands utbildningsförbund?

Det finns flera målsättningar med ett utbildningsförbund. Vi vill framför allt kunna erbjuda unga och vuxna högkvalitativ utbildning i kommunen och närområdet. Man ska inte behöva flytta till en utbildning utanför Hälsingland.

Ett fördjupat samarbete gynnar våra medborgare. Dessutom måste vi vara medvetna om att våra elever blir färre och då måste vi se till att vi tillsammans kan erbjuda en bra bredd när det gäller olika utbildningar.

Vad innebär det?

Eleverna ska kunna hitta det man efterfrågar inom närområdet. För kommunerna handlar det om att använda nya möjligheter och jobba mer modernt. Ibland kan det vara så att eleverna får undervisning fysiskt tillsammans och andra tillfällen använder vi oss av den nya moderna tekniken och nyttjar våra lärcentra. En viktig målsättning är också att flera avslutar sina med fullständiga gymnasiebetyg.

Vilka för- och nackdelar finns?

Under en förändringsprocess kan det givetvis beröra den enskilda. Annars kan jag inte se några nackdelar Poängen är att skolan ska bli bättre och att fler ska studera i gymnasieskolan.

Hur ska det kunna genomföras?

Det här är en process där verksamheter kan förbättras över tid. Vi vill få ett optimalt utbud och ett förbund som har mandat från varje kommun. Vi har redan ett bra samarbete sedan tidigare i Hälsingland när det gäller vuxenutbildningen. Där finns ett bra utbud och det har gynnat kvinnor och äldre som har svårigheter att flytta.

När kan den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen träda i kraft?

Förbundet bildas under 2015. Det nya programutbudet för den nya gymnasieskolan beräknas kunna presenteras 2016-2017. 

Tommy Lindvall, biträdande förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, Bollnäs

Tommy Lindvall, biträdande förvaltningschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs

”En bra skola för eleverna”

Den process som nu pågår inför bildandet av kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund har goda förutsättningar att skapa en bra skola för ungdomar och vuxna. Det anser Tommy Lindvall, biträdande förvaltningschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs, med ansvar för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Våra elever vet vad de vill och ska eleverna ha ett brett utbud att välja mellan måste vi samarbeta.

Tommy Lindvall har erfarenhet av tidigare försök att starta gemensam utbildning för ungdomar och vuxna. Den här gången är dock kommunerna bättre rustade och frågor som rör personal och ekonomi har på ett tidigt stadium kommit i fokus och det är förutsättningen för bildandet av ett gemensamt utbildningsförbund, betonar Tommy Lindvall. Han anser också att projektet ska dra lärdom av vuxenutbildningen som under flera år har arbetat tillsammans; det gäller så väl den kommunala vuxenutbildningen, SFI som yrkeshögskolan.

– Där har kommunerna samarbetat under lång följd av år inte bara i Hälsingland utan i hela länet, betonar Tommy Lindvall. De hinder som vi kommer att möta efter vägen är till för att övervinnas och vi kommer alla att behöva ge och ta. Men för elevernas skull är det nödvändigt att kommunerna går samman för att i framtiden kunna erbjuda bra utbildningsmöjligheter, framhåller Tommy Lindvall.

Gå upp till toppen!

Söderhamns kommun

Sven-Erik Lindestam, Söderhamn (S)

Sven-Erik Lindestam, (S) Kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun

Varför behövs Hälsinglands utbildningsförbund?

De studerande får en utbildning som håller hög kvalitet och det innebär också att vi kommer att kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar.

Vad innebär det för eleverna?

Jag tror inte de söker till förbundet eller en kommun. Men de kommer att kunna ha mer av valmöjligheter än om var och en är ensam.

Vilka fördelar finns? Nackdelar?

Fördelarna är just kvaliteten och bredden. Nackdelar ser jag inga

När kan den nya gymnasieskolan träda i kraft?

Förbundet startar höstterminen 2015. 

Jonas Rasmussen, Söderhamn

Johan Rasmussen, gymnasiechef vid Staffansgymnasiet i Söderhamn

”Större möjligheter till flexibilitet”

Johan Rasmussen är gymnasiechef vid Staffansgymnasiet i Söderhamns kommun. Han har erfarenhet från kommunalförbundet Västerbergsslagens Utbildningscentrum som omfattar Ludvika och Smedjebackens kommuner.

– Min erfarenhet är att vi först behöver bilda förbundet och starta verksamheten för att hitta lösningar och svar på många av de frågor som vi nu ställer.

Han är medveten om att det kan finnas rädslor för ”det nya”. Det vill Johan Rasmussen avdramatisera genom att ge goda exempel från den verksamhet han själv har erfarenhet av. Enligt Johan Rasmussen finns det klara fördelar med en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning. Han pekar bland annat på möjligheten till flexibla upplägg för gymnasieeleverna och distansundervisning och nyttjande av de lärcentra som finns. Det gynnar också lärarutbytet, menar Johan Rasmussen.

– Med fler kollegor ökar också möjligheten till utveckling och samverkan. För eleverna innebär det en mer likvärdig och kvalitativ utbildning, ökade valmöjligheter och specialisering och tillgång till modern utrustning.

Johan Rasmussen anser också att politikernas engagemang för ett kommunalförbund innebär en ökad kompetens när det gäller utbildningsfrågor, vilket stärker Hälsingland som utbildningsalternativ. Med en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning ökar möjligheten att ge respons på näringslivets behov.

– Jag kan se många fördelar med ett kommunalförbund, betonar Johan Rasmussen. 

Gå upp till toppen!

Hudiksvalls kommun

Caroline Schmidt, Hudiksvall (C)

Caroline Schmidt, (C) Kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall

Varför behövs Hälsinglands utbildningsförbund?

Vi behöver detta för våra ungdomars skull eftersom antalet elever minskar dramatiskt så möjligheten att erbjuda så många program som möjligt blir svårt i varje enskild kommun.  De flesta ungdomar vill bo kvar på hemorten, så målet är att utbildningarna skall vara pendlingsbara. Tyvärr är i dag inte Ljusdal och Ovanåker med, men jag hoppas att även de  kommer med i framtiden.

Vad innebär det nya utbildningsförbundet?

Med ett utbildningsförbund i Hälsingland kan vi hantera utbildningsfrågorna i ett större perspektiv än att varje kommun hanterar frågan enskilt.

Vilka för- och nackdelar ser du?

Det här ger oss större möjligheter att utveckla utbildningen i Hälsingland och erbjuda en bred valfrihet trots att eleverunderlaget minskat. Jag har en stor respekt för att en sådan här stor förändring berör personalen och för många kan det säkert upplevas väldigt jobbigt. Men med elevunderlag som minskar så drastiskt är jag övertygad om att det här är rätt väg att gå.

När kan den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen träda i kraft?

Förhoppningsvis hösten 2015 börjar eleverna i det nya utbildningsförbundet

Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall

Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall

”Ger en grund för framtiden”

– Det stärker Hälsinglands konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter samtidigt som det tryggar ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Det säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall, om det planerade kommunalförbundet för gymnasie- och vuxenutbildning.

Det finns en framåtanda och en positiv grundinställning i arbetet för en helt ny utbildningsform i Hälsingland. Det anser Bengt Friberg. Förra gången frågan diskuterades var han själv gymnasiechef och förvaltningschef. I dag är han övertygad om att det är helt rätt väg att gå om man i framtiden ska kunna ge så väl vuxna som ungdomar kvalitet i utbildningen.

– Utbildningssamverkan ger eleverna ännu bättre kvalitet både vad gäller utbud och studier, men jag har full respekt för att det kan finnas medarbetare som känner oro inför förändring av det här slaget , betonar Bengt Friberg.

I och med hårdare behörighetskrav för lärarna från och med 2015 försvåras möjligheterna att skapa hela tjänster vid små enheter, anser han, genom att gå samman blir underlaget mycket större och därmed möjligheterna att trygga jobben.

Bengt Friberg menar samtidigt att förändringen i sig inte ska överdrivas.

– Skolorna har sina geografiska placeringar och vi bör arbeta med att utveckla skolan kring flexibelt lärande där distansteknik kan användas. Han tror mycket på Hälsinglands utbildningsförbund och förmågan att ge framtidens studerande en hållbar och en bra gymnasie- och vuxenutbildning.

– Bra utbildning är förutsättningen för framtida rekryteringar såväl för näringslivet som den offentliga sektorn, säger Bengt Friberg.  

Gå upp till toppen!

Nordanstigs kommun

Stig Eng, Nordanstig (S)

Stig Eng, (C) Kommunstyrelsens vice ordförande i Nordanstig

Varför behövs Hälsinglands utbildningsförbund?

Det behövs för att ge eleverna största möjliga utbud av gymnasieutbildning. Nordanstigs kommun är ju lite speciell eftersom vi köper all gymnasieutbildning, förutom det individuella programmet, men vi vill givetvis vara med och påverka den framtida gymnasiala utvecklingen. Vi har egen vuxenutbildning med god kvalité och där kan vi bidra till idéer och kunskaper.

Vad innebär det nya utbildningsförbundet?

Om vi inte gör det här när vi har vikande elevunderlag och om vi skulle behålla det kursutbud som finns i dag så skulle det bli väldigt dyra utbildningsplatser. Med ett förbund kan vi optimera utbildningarna, få en effektivare organisation och annan logistik för eleverna. Vi för samtal med X-trafik när det gäller resandet för våra elever. I framtiden är det möjligt att mer använda det digitala nätet. För personalen kommer det att innebära en stimulerande organisation med ny teknikutveckling i det pedagogiska arbetet,

Vilka för- och nackdelar ser du?

För eleverna är det möjligt att ta del av större bredd och samlad kunskap. Syftet är också att det ska vara bli en stimulerande organisation för våra anställda. I framtiden kommer detta också att innebära att Hälsinglands utbildningsförbund har ett kursutbud av god kvalité till konkurrenskraftigt pris. Jag kan inte se några egentliga nackdelar. Det är resandet som kan bli längre men där kan man tänka sig flera lösningar. Man kanske inte behöver vara på studieorten alla dagar. Det är kanske möjligt att på bussen delta i undervisningen via dator och i-pad. När jag var 17 år och studerade bodde jag på internat under studietiden. Det är också en möjlighet.

Hur ska det nya förbundet genomföras?

Olika kompetenser arbetar; personal och ekonomi, rektorerna och de fackliga representanterna. Vi politiker som ska fatta besluten har en bra dialog med våra utbildningsansvariga i kommunerna. Vi har även en mycket bra projektledare som driver på.

När kan den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen träda i kraft?

Det kommer att gå successivt med start hösten 2015. Fullt ut är det klart 2018-2019. Den här gången tror jag att vi ror i land det. 

Ronny Spångberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen och IT-strateg,i Nordanstigs kommun.

Ronny Spångberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen och IT-strateg i Nordanstigs kommun

”Hög utvecklingspotential”

– Jag kan se att den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ett gigantiskt utvecklingsutrymme. Det säger Ronny Spångberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen och IT-strateg i Nordanstigs kommun.

Nordanstigs kommun har ingen egen kommunal gymnasieskola utan köper utbildning av framför allt Hudiksvalls kommun. Däremot har kommunen en väl utvecklad vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen har samverkan skett under många år. Mer samverkan har Ronny Spångberg förespråkat under 15 år och han kan bara se positiva effekter av ett kommunalförbund med ansvar för både gymnasie- och vuxenutbildning.

– För de studerande innebär det ett stabilt utbud av kurser och program. Ronny Spångberg menar att det är ett måste med förändring i takt med att kullarnas storlek minskar och ökar. Och vad det gäller undervisning så måste man vara kreativ vad gäller undervisningsformerna.

– Vi måste vara flexibla och i takt med den verklighet vi lever i, förklarar han. Det finns många sätt att undervisa på. Ronny Spångberg är väl medveten om att förändringar kan vara svåra att anamma för medarbetarna. Det är mänskligt. Samtidigt menar han att anställningstryggheten rimligen blir större i förbundet. Om man tar tillvara utvecklingspotentialen i kommunalförbundet blir alla vinnare, anser Ronny Spångberg.

Vad säger politikerna?

Marie Centerwall, Bollnäs
Sven-Erik Lindestam, Söderhamn
Caroline Schmidt, Hudiksvall
Stig Eng, Nordanstig

Vad säger olika tjänstemän?

Tommy Lindvall, Bollnäs
Johan Rasmussen, Söderhamn
Bengt Friberg, Hudiksvall
Ronny Spångberg, Nordanstig

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal