Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

Kunskapsförbundet Väst

Bygga upp förtroende är viktigt

Johan Olofson, Kunskapsförbundet Väst

Olika kulturer, olika kommuner och ett massivt motstånd i personalmätningen mot bildandet av ett kommunalförbund var starten på Kunskapsförbundet Väst som bildades första januari 2013. För förbundsdirektören Johan Olofson innebar det ett intensivt arbete med att bygga upp förtroendet för den nya organisationen, skapa god stämning och en bra start för själva genomförandet av Kunskapsförbundet och den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Det fanns naturligt en oro i luften som vi försökte ta hand om på bästa sätt, säger Johan Olofson.

De två kommunerna som utgör Kunskapsförbundet Väst är Trollhättan med 57 000 invånare och Vänersborg med 38 000 invånare. Trollhättan är en typisk industristad och Värnersborg en handelsstad. De två kommunerna är nästan sammanväxta med en dryg mil emellan.

Man visste att elevunderlaget inte skulle öka och kommunernas gymnasieskolor gick med stora underskott. Det var bakgrunden till bildandet av förbundet.

Antalet studerande är i dag 3000 gymnasieelever och lika många vuxenstuderande.

Pågående elevminskning

Även fortsatt framåt visar prognosen på en elevminskning och det gör att förbundet måste anpassa så väl lokaler som personal och neddragningar är oundvikliga, menar Johan Olofson.

– Vår paroll har varit att dra ner så lite som möjligt på personal och mer på lokaler.

Johan Olofson berättar att det första riktiga verksamhetsåret var det viktigt att visa att man kan leverera kvalitativ utbildning till mindre kostnader.

Kommunicera med medarbetare

För Kunskapsförbundet Väst har i uppbyggnadsskedet kommunikationen varit viktig, att informera medarbetare, att svara upp på den oro som finns, att vara tillgänglig och närvarande. Man har jobbat mycket med den interna kommunikationen.

Hur har eleverna märkt av Kunskapsförbundet i vardagen?

– Det är inte stor skillnad för eleverna. Skolorna skyltas om. Vi har flyttat en del program som elever tidigare hade gångavstånd till, men nu tar de bussen. Det är inte så jättestort för dem, men på lång sikt vill vi givetvis höja utbildningskvaliteten.

Varför behövs förbundet?

Det är tuffa tider som väntar. Då är det klokare att jobba tillsammans. Det är naturligt att personalen är emot detta, men eftersom ekonomin är på minus är samarbete också naturligt. Vi kan styra vår egen verksamhet i ett kommunalförbund. Göra saker bättre helt enkelt!

Vad kan bli bättre?  

– Vi jobbar nu med våra chefer så att de ska en bra verktygslåda och med kvalitetsuppföljning och våra förste lärare.

Vi ska nu fortsätta arbetet med vårt varumärke för vi vill vara attraktiva. Det är ett stort arbete som väntar. Vi vill stå för kvalitet, effektivitet och attraktionskraft.

Mer information på www.kunskapsforbundet.se


Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00