Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

Verksamhetsövergång

Maria Larsson, personalchef i Hudiksvalls kommun berättar om att sätta arbetsgivaransvaret i fokus, följa regelverk vid verksamhets-övergång, behållandet av anställningstider och delade tjänster.

Arbetsgivaransvaret i fokus

Maria Larsson, Hudiksvalls kommun

Den nya arbetsgivaren för medarbetarna inom gymnaise- och vuxenutbildningen som i dag har arbetsnamnet Hälsinglands utbildningsförbund kommer att ha det fullständiga arbetsgivaransvaret för medarbetarna i kommunalförbundet. Det betonar Maria Larsson, personalchef i Hudiksvalls kommun, och delprojektledare när det gäller personalfrågor. Det kan gälla företagshälsovård, rehabilitering, personalutbildning etc.

I ett kommande kommunalförbund berörs medarbetare inom gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn. Den största förändringen är att det blir en politisk nämnd och en verksamhetsledning som fokuserar på gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorna.

– För den enskilde kan det betyda att professionen får möjlighet att möta andra idéer och tankar och samarbeta med nya kollegor och att frågor som rör gymnasiet och vuxenutbildning får ta en större plats och det gäller också för politiken. I undervisningssituationen är det ingen skillnad. Ungdomarna och de vuxenstuderande kommer man att möta precis som tidigare.

Reglera övergång

Det finns ett tydligt regelverk som talar om vad som ska ske vid en verksamhetsövergång. Tre lagar styr detta MBL (Medbestämmandelagen), LAS (Lagen om anställningsskydd) och AML (Arbetsmiljölagen). Även om centrala avtal finns så kan det finnas lokala avvikelser. I höst kommer så kallade inrangeringsförhandlingar som reglerar villkoren för de medarbetare som berörs av verksamhetsövergången. Avstår man från att följa med är man inte garanterad någon tjänst i den egna kommunen.

– Många frågor är det i dag omöjligt att svara på, förklarar Maria Larsson, eftersom den nya arbetsgivaren har arbetsgivansvaret.

Behåller anställningstid

Medarbetarna i det nya kommunalförbundet tar med sig anställningstiden. Vid en eventuell anpassning av verksamheten kommer parterna överens om så kallad turordningskrets. Maria Larsson säger att förändringar och någon form av ekonomiska anpassningar av verksamheten måste ske i samtliga kommuner.

– Det behöver göras oavsett förbund eller inte.  

Målsättningen är att man i möjligaste mån ska ha sin arbetsort på den skola där man tidigare varit anställd. Teoretiskt kan det bli frågan om pendling för medarbetare.

– Men det är absolut ingen strävan i planeringen för utbildningsförbundet. 

Delade tjänster

I dag finns det medarbetare som har så kallade delade tjänster styr det arbetsrättsliga regelverket och arbetsgivaransvaret för medarbetaren  finns hos den arbetsgivare där medarbetaren arbetar mer än 50 procent.

– Förbundet kan ju sälja tjänster till exempel till Bollnäs. Det är ju brukligt redan idag.

– Alla medarbetare som konstateras vara berörda av verksamhetsövergången kommer att få erbjudande om anställning i det nya kommunalförbundet, förklarar Maria Larsson.

Den nya arbetsgivaren har precis som kommunerna i dag arbetsgivaransvar för samtliga medarbetare i det nya kommunalförbundet. 

Läs mer om verksamhetsövergångenPowerpoint

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00