Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland' Word, 76.5 kB.

Förbundsdirektion och styrgrupp

Här är förbundets ledamöter, ersättare, revisorer, utskott och styrgrupp:

Ledamöter

Mattias Åhlund (S) ordförande
Bergbacken 102, 826 36 Söderhamn
mattias.ahlund@hufb.se
072-544 51 15

Joann Ling (MP)   
Baggargatan 32A, 826 32 Söderhamn
joann.ling@soderhamn.se  
072-205 56 02

Magnus Svensson (C)   
Bergbacken 54, 826 36 Söderhamn 
magnus.svensson@soderhamn.se  
072-708 19 35

Shida Kinuka (S) vice ordförande
Bruksvägen 14, 821 94 Bollnäs
shida.kinuka-svedberg@bollnas.se
072-302 91 01

Bengt-Olov Renöfält (C)
Rabo 3531, 821 95 Bollnäs
bengt-olov.renofalt@bollnas.se  
070-280 07 95

Åsa Äng Eriksson (M)
Järpvägen 10, 821 50 Bollnäs
asa.ang@bollnas.se   
070-674 08 29

Anders Engström (S)
Ås 120, 820 77 Gnarp
ajengstrom@hotmail.com
073-810 47 12

Pernilla Kardell (C)   
Smedvägen 6, 820 76 Jättendal
kardell.p@telia.com, nillaperra@gmail.com

Per-Ola Wadin (FP)   
Östertanne 110, 820 70 Bergsjö
perola.wadin@telia.com

Ersättare

Magnus Flyckt (S)
Åsbacka 604, 820 22 Sandarne
magnus.flyckt@soderhamn.se
070-327 63 13

Xenia Hildén (S)
Oxtorgsgatan 12, 826 32 Söderhamn
xenia.hilden@soderhamn.se
070-611 51 39, 0270-151 39

Jan-Eric Berger (C)
Box 96, 826 08 Trönödal
janeric.berger@soderhamn.se
070-321 99 63, 0270-361 20

Kristoffer Lindberg (S)
Norra Kilaforsvägen 22, 821 30 Bollnäs
kristoffer.lindberg@bollnas.se
070-305 49 93

Göran Jansson (V)
Framnäsvägen 64, 821 43 Bollnäs
goran.jansson@bollnas.se
070-374 39 84

Jonny Röstberg (BP)
Trumslagarvägen 30, 821 51 Bollnäs
jonny.rostberg@bollnas.se
070-220 70 05

Åke Bertils (S)
Stationsvägen 39, 820 77 Gnarp
ake.bertils@gmail.com
070-288 09 21

Stig Eng (C)
Hånick 24, 820 75 Harmånger
stig.eng@nordanstig.se
070-397 63 23

Tor Tolander (M)
Bergsvägen 2, 820 78 Hassela
tor.tolander1@gmail.com
070-369 04 37

Revisor

Nils Westling (C)
Söderhamn

Ingvar Persson (M)
Bollnäs

Sverker Söderström (FP)
Nordanstig

Revisorssuppleant

Stig Norell (S)
Söderhamn

Leif Jonsson (FP)
Bollnäs

Åsa Lööf (C)
Nordanstig

Gymnasieutskott

Mattias Åhlund, ordförande
Anders Engström, vice ordförande
Bengt-Olov Renöfält, ledamot

Johann Ling, ersättare
Åsa Äng Eriksson, ersättare

Vuxenutbildningsutskott

Shida Kinuka, ordförande
Pernilla Kardell, vice ordförande
Magnus Svensson, ledamot

Per-Ola Wadin, ersättare

Styrgrupp

Medlemskommunernas styrgrupp för projektet tiden 1/1 till 30/6 är respektive medlemskommuns kommunalråd:

Marie Centerwall, Bollnäs
marie.centerwall@bollnas.se
0278-250 00, 0278-252 48

Monica Olsson, Nordanstig
kommun@nordanstig.se
0652-361 96, 073-275 56 92

Sven-Erik Lindestam, Söderhamn
sven-erik.lindestam@soderhamn.se
0270-753 16, 073-270 68 38

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal