Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

Information om inrangeringsförhandlingarna

Inför verksamhetsövergång från kommunerna till kommunal­förbundet kommer förhandlingar att genomföras för att klargöra villkoren hos den nya arbetsgivaren.

Dessa punkter kommer att behandlas vid inrangeringsförhandlingen den 29 oktober, samt 4 november 2014.

 • Arbetstagarorganisation Pacta, tillämpningsområde HÖK
 • Samverkansavtal (APT, samverkansmöten)
 • Lokala kollektivavtal
 • Anställningstid
 • LAS-områden
 • Pension och försäkringar
 • Företagshälsovård
 • Semester/Ferie/Uppehållsanställningar
 • Innestående komptid/flextid
 • Årsarbetstid/veckoarbetstid
 • Restid
 • Endagsförrättning
 • Lönebildning
 • Facklig förtroendeman och facklig tid
 • Omplaceringar
 • Rehab
 • Friskvård
 • Minnesgåva/förtjänsttecken/jubileumsgåva
 • Fortbildning
 • Karriärstjänster

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00