Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland' Word, 76.5 kB.

Projektets dokument

Styrgrupp & direktion

Direktionens ordförande: mattias.ahlund@soderhamn.se

Projektledningsgrupp

Projektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2014
2013
Projektledningsgrupp 20150616.pdf Pdf, 288 kB, öppnas i nytt fönster. 288 kB 2015-06-23 15.20
Tidsplan övergripande Hälsinglands Utbildningsförbund genomförande vers 2015-06-22.xlsx Excel, 43.2 kB, öppnas i nytt fönster. 43.2 kB 2015-06-23 14.51
Restlista vers 2015-06-17.docx Word, 33 kB, öppnas i nytt fönster. 33 kB 2015-06-23 14.51
Projektslutrapport Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland vers 2015-06-22.doc Word, 76 kB, öppnas i nytt fönster. 76 kB 2015-06-23 14.51
Tidsplan övergripande Hälsinglands Utbildningsförbund genomförande vers 2015-05-05.xlsx Excel, 43.1 kB, öppnas i nytt fönster. 43.1 kB 2015-05-11 11.30
Plan inför projektavslut.docx Word, 14.7 kB, öppnas i nytt fönster. 14.7 kB 2015-05-11 11.30
Plan för viktiga möten vers 2015-05-08.xlsx Excel, 14.3 kB, öppnas i nytt fönster. 14.3 kB 2015-05-11 11.30
Minnesanteckningar projektledningsgrupp 2015-05-05.docx Word, 18.9 kB, öppnas i nytt fönster. 18.9 kB 2015-05-11 11.30
Ledningsprocesser Hälsinglands utbildningsförbund vers 20150506.pptx Powerpoint, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster. 165.1 kB 2015-05-11 11.30
Vuxenutbildning bas-spec, 2014-2015.xlsx Excel, 109 kB, öppnas i nytt fönster. 109 kB 2015-04-30 08.01
Utredning Vuxenutbildningen.docx Word, 25.2 kB, öppnas i nytt fönster. 25.2 kB 2015-04-30 08.01
Utredn Vux.pptx Powerpoint, 156.9 kB, öppnas i nytt fönster. 156.9 kB 2015-04-30 08.01
Projektledningsgruppen 22 april 2015.docx Word, 15.1 kB, öppnas i nytt fönster. 15.1 kB 2015-04-30 08.01
Minnesanteckning projektledningsgrupp 2015-03-11.pdf Pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster. 408 kB 2015-03-23 08.12
Risker i projektet 2015-03-09.xlsx Excel, 24.6 kB, öppnas i nytt fönster. 24.6 kB 2015-03-20 12.09
Målbild 150225.xlsx Excel, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster. 127.6 kB 2015-03-20 12.08
Plan för överlämnanden vid uppstarten av Direktionen och Förbundskansliet 2015-01-22.docx Word, 21.6 kB, öppnas i nytt fönster. 21.6 kB 2015-02-09 13.23
Minnesanteckningar Projektledningsgrupp 2015-01-13.docx Word, 19.6 kB, öppnas i nytt fönster. 19.6 kB 2015-02-09 13.22

Delprojekt 1 - Förbundsordning

Delprojektledare:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Delprojekt 2 - Uppgift, avgränsningar

Delprojektledare:

Delprojekt 3 - Ekonomiska förutsättningar

Delprojektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se, Helena.Nystrom@soderhamn.se och Kerstin.Vennberg@soderhamn.se

Delprojekt 4 - Modell utbildningsutbud & kvalité

Delprojektledare: johan.rasmussen@soderhamn.se

Delprojekt 5 - Personalfrågor

Delprojektledare: Maritta.Rudh@nordanstig.se Anders.Flackman@soderhamn.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar 2014-09-25.doc Word, 52.5 kB, öppnas i nytt fönster. 52.5 kB 2014-11-03 13.54
Projektgrupp delprojekt 5 Personalfrågor 2014-09-25.docx Word, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster. 13.3 kB 2014-09-25 15.38
Minnesanteckningar 2014-09-03.doc Word, 53 kB, öppnas i nytt fönster. 53 kB 2014-09-10 07.54
Minnesanteckningar 2014-08-19.doc Word, 51 kB, öppnas i nytt fönster. 51 kB 2014-09-10 07.54
Minnesanteckningar utbildningssamverkan i Hälsingland, augusti 2014.doc Word, 51 kB, öppnas i nytt fönster. 51 kB 2014-08-28 08.45
Minnesanteckningar utbildningssamverkan i Hälsingland, maj 2014.docx Word, 44.4 kB, öppnas i nytt fönster. 44.4 kB 2014-06-02 13.02
Minnesanteckningar utbildningssamverkan i Hälsingland, april 2014.docx Word, 45.3 kB, öppnas i nytt fönster. 45.3 kB 2014-05-09 12.57
Minnesanteckningar utbildningssamverkan i Hälsingland, mars 2014.docx Word, 44.2 kB, öppnas i nytt fönster. 44.2 kB 2014-03-26 15.44
Minnesanteckningar utbildningssamverkan i Hälsingland delprojekt personal febr 2014.docx Word, 45.5 kB, öppnas i nytt fönster. 45.5 kB 2014-03-21 08.05
Plan & statusrapport personal Utbildningsamverkan dec 2013.doc Word, 71 kB, öppnas i nytt fönster. 71 kB 2014-01-07 11.44
Minnesanteckn delproj 5 personal Utbildningssamverkan i Hälsingland 20131216.docx Word, 45.5 kB, öppnas i nytt fönster. 45.5 kB 2014-01-07 11.44
Övergång av verksamhet (slutlig 120417).pdf Pdf, 193.2 kB, öppnas i nytt fönster. 193.2 kB 2013-12-06 11.59
Verksamhetsövergång.pptx Powerpoint, 395.3 kB, öppnas i nytt fönster. 395.3 kB 2013-12-06 11.59
Verksamhetsövergång - pratmanus.docx Word, 170.7 kB, öppnas i nytt fönster. 170.7 kB 2013-12-06 11.59
Minnesanteckn delproj 5 personal Utbildningssamverkan i Hälsingland 20131113.docx Word, 45.6 kB, öppnas i nytt fönster. 45.6 kB 2013-11-20 08.33

Delprojekt 6 - Stödsystem IT

Delprojektledare: Per.Udden@soderhamnnara.se

Delprojekt 7 - Kommunikationsplan

Delprojektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se

Delprojekt 8 - Upphandlings- och avtalsfrågor

Delprojektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se

Delprojekt 9 - Administrativ inventering

Delprojektledare:

Delprojekt 11 - Förbundskansli, lokal & förberedelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delprojekt 11 förbundskansli lokal o förberedelser plan och statusrapport.doc Word, 76 kB, öppnas i nytt fönster. 76 kB 2014-10-21 15.41

Delprojekt 12 - Lokaler

Facklig referensgrupp - referensgrupper

Övriga dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Projektslutrapport Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland vers 2015-06-22.doc Word, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster. 76.5 kB 2015-08-10 16.32
MBL 2015-05-26.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2015-06-09 08.34
Delegeringsordning.pdf Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster. 9.7 MB 2015-04-27 08.03
Slutrapport förstudie 2015-04-10 Lärcentra.pdf Pdf, 810.7 kB, öppnas i nytt fönster. 810.7 kB 2015-04-20 16.04
Beredningsplan, sammanträdesdagar 2015, beslut 2015-02-04.docx Word, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster. 17.1 kB 2015-02-12 13.14
grupp och salsindelning 150109.docx Word, 18.8 kB, öppnas i nytt fönster. 18.8 kB 2014-12-16 15.24
Gruppindelningar 9 jan.docx Word, 18.4 kB, öppnas i nytt fönster. 18.4 kB 2014-12-12 10.19
Gemensam studiedag 9 jan.docx Word, 66.1 kB, öppnas i nytt fönster. 66.1 kB 2014-12-12 10.18
Gemensam studiedag 19 sept.docx Word, 65.1 kB, öppnas i nytt fönster. 65.1 kB 2014-08-28 07.53
Verksamhetsövergång.pptx Powerpoint, 395.5 kB, öppnas i nytt fönster. 395.5 kB 2014-04-15 11.11
Hälsinglands utbildningsförbund - medarbetarfrågor.pptx Powerpoint, 518.4 kB, öppnas i nytt fönster. 518.4 kB 2014-03-24 11.21
Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland 2014-02-03.pptx Powerpoint, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2014-02-04 14.49
Projektorganisation 20131106.ppt Powerpoint, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster. 233.5 kB 2013-11-11 08.30
Intressentlista gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsinglandl.doc Word, 59.5 kB, öppnas i nytt fönster. 59.5 kB 2013-11-11 08.30

Frågor om dokumenten? Marie.Nordmark@soderhamn.se

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal