Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

Projektets dokument

Styrgrupp & direktion

Direktionens ordförande: mattias.ahlund@soderhamn.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förbundsdirektionen 2015-01-07.pdf 514.3 kB 2015-01-26 10.34
Förbundsdirektionen 2015-02-04.pdf 1.5 MB 2015-04-01 15.50
Förbundsdirektionen 2015-03-04.pdf 1.8 MB 2015-03-06 11.47
Förbundsdirektionen 2015-03-31.pdf 1.9 MB 2015-04-02 14.50
Förbundsdirektionen 2015-05-05.pdf 3.9 MB 2015-05-08 08.15
Förbundsdirektionen 2015-06-01.pdf 1.9 MB 2015-06-08 09.06

Projektledningsgrupp

Projektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se

Delprojekt 1 - Förbundsordning

Delprojektledare:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Delprojekt 2 - Uppgift, avgränsningar

Delprojektledare:

Delprojekt 3 - Ekonomiska förutsättningar

Delprojektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se, Helena.Nystrom@soderhamn.se och Kerstin.Vennberg@soderhamn.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2014
2013
Vuxenutbildning bas-spec, 2014-2015.xlsx 109 kB 2015-06-24 13.48
Utredning Vuxenutbildningen.docx 25.2 kB 2015-06-24 13.48
Utredn Vux.pptx 156.9 kB 2015-06-24 13.47
Anpassningplan Höghammar 2015-19 150507.docx 139 kB 2015-06-24 13.47
Totalmodell 150526.xlsx 211.9 kB 2015-06-24 13.47
Målbild vers 150521.xlsx 52.4 kB 2015-06-24 13.47
Förtydliganden kring hur ev underskott och avvikelser ska hanteras inom HUF (ver 0.7 2015-06-02).docx 28.8 kB 2015-06-24 13.46
Förtydliganden och tillägg till Förbundsordning och Konsortialavtal, vers 2015-05-29.docx 46.7 kB 2015-06-24 13.44
Anteckningar Delprojekt Ekonomi 17 juni 2015.docx 14.7 kB 2015-06-24 13.43
Ekonomiska principer vers 2015-02-25.pdf 530 kB 2015-03-23 08.20
Målbild 2015-02-25.xlsx 127.6 kB 2015-03-23 08.19

Delprojekt 4 - Modell utbildningsutbud & kvalité

Delprojektledare: johan.rasmussen@soderhamn.se

Delprojekt 5 - Personalfrågor

Delprojektledare: Maritta.Rudh@nordanstig.se Anders.Flackman@soderhamn.se

Delprojekt 6 - Stödsystem IT

Delprojektledare: Per.Udden@soderhamnnara.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Presentation IT-proj Projektledningsgrupp 20150616.pdf 619.8 kB 2015-06-24 13.31
Statusrapport IT 2015-05-27.pdf 239.5 kB 2015-06-24 13.28
Projektstatusrapport Delprojekt 6 IT 20150526.docx 15.6 kB 2015-06-02 08.28
Projektplanering Delprojekt 6 vers 2015-04-07.xlsx 54.7 kB 2015-04-30 08.02
Beslutsunderlag till styrgrupp från Delprojekt 6 IT 2015-04-07.docx 28.9 kB 2015-04-30 08.02
Tid- och aktivitetsplan Delprojekt 6 - Stödsystem 2014-01-30.xlsx 29.8 kB 2014-02-04 14.39
Projektplan för delprojekt 6 - Stödsystem 2014-01-30.doc 33 kB 2014-02-04 14.39
Delprojekt 6 plan och statusrapport 2013-12-13.doc 72.5 kB 2014-01-07 11.46
Delprojekt 6 Tidsplan 2013-11-20.xlsx 13.6 kB 2013-12-06 08.41
IT-översikt Hälsinglands utbildningsförbund.xlsx 12 kB 2013-12-06 08.41
Delprojektgrupp System.docx 13.3 kB 2013-11-20 08.35
Delprojekt 6 System plan och statusrapport 2013-11-07.doc 71 kB 2013-11-20 08.35

Delprojekt 7 - Kommunikationsplan

Delprojektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Några tidpunkter Hälsinglands utbildningsförbund.pdf 304.1 kB 2014-09-10 07.58
Gemensam studiedag 19 sept.docx 65 kB 2014-09-02 10.55
Möte Kommunikatörer 2014-04-14.docx 16.5 kB 2014-04-14 15.19
Kommunikationsplan gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland 2013-03-24.doc 87.5 kB 2014-04-01 13.17
Hälsinglands utbildningsförbund.pptx 498.5 kB 2014-03-18 09.49
Noteringar kommunikatörer 2014-02-03.docx 15.4 kB 2014-02-13 09.50
Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland 2014-02-03.pptx 1 MB 2014-02-04 14.48
Brev info Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland.docx 171.3 kB 2013-12-17 08.24
Möte kommunikationsansvariga 20131202.docx 15.7 kB 2013-12-06 08.47
Tidsplan kommunikationsinsatser.xlsx 23.9 kB 2014-01-07 11.46
Möte kommunikationsansvariga 20131112.docx 19 kB 2013-11-20 08.43
Delprojektgrupp Kommunikation.docx 13.5 kB 2013-11-11 08.21

Delprojekt 8 - Upphandlings- och avtalsfrågor

Delprojektledare: Marie.Nordmark@soderhamn.se

Delprojekt 9 - Administrativ inventering

Delprojektledare:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumenthanteringsplan, antagen av direktionen 2015-03-31.docx 111 kB 2015-04-02 14.24
Delprojekt 9 Administration plan och statusrapport 2014-11-06.doc 91 kB 2014-11-14 08.01
Delprojekt 9 Administration plan och statusrapport.doc 87 kB 2014-10-10 14.36
Administrativ inventering 2014-06-03.docx 18.1 kB 2014-06-26 15.08

Delprojekt 11 - Förbundskansli, lokal & förberedelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delprojekt 11 förbundskansli lokal o förberedelser plan och statusrapport.doc 76 kB 2014-10-21 15.41

Delprojekt 12 - Lokaler

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Träff ang lokaler 2015-03-12.pdf 455.4 kB 2015-03-23 08.21
Träff ang lokaler 2015-02-12.docx 20.4 kB 2015-02-13 15.41
Lokalinventering Söderhamn VUX 2014-12-18.xlsx 22 kB 2015-02-13 15.41
Lokalinventering Söderhamn GY 2015-02-02.xlsx 472.6 kB 2015-02-13 15.41
Lokalinventering Nordanstig version 2014-12-11.xlsx 16.8 kB 2015-02-13 15.41
Lokalinventering Bollnäs vers 2014-12-12.xlsx 16.2 kB 2015-02-13 15.41

Facklig referensgrupp - referensgrupper

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2014
2013
Facklig referensgrupp 20150518.pdf 368.4 kB 2015-06-24 13.33
Presentation 150415 Ekonomi HUF.pptx 148.9 kB 2015-06-23 15.55
Presentation Fack. Ref. 2015-04-15.ppt 0 bytes 2015-04-30 08.04
Presentation 2015-04-15 Ekonomi HUF.pptx 148.9 kB 2015-04-30 08.04
Facklig referensgrupp 2015-04-15.docx 15.6 kB 2015-04-30 08.04
Facklig referensgrupp 2015-01-14.docx 16.6 kB 2015-02-09 13.29

Övriga dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Projektslutrapport Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland vers 2015-06-22.doc 76.5 kB 2015-08-10 16.32
MBL 2015-05-26.pdf 1 MB 2015-06-09 08.34
Delegeringsordning.pdf 9.7 MB 2015-04-27 08.03
Slutrapport förstudie 2015-04-10 Lärcentra.pdf 810.7 kB 2015-04-20 16.04
Beredningsplan, sammanträdesdagar 2015, beslut 2015-02-04.docx 17.1 kB 2015-02-12 13.14
grupp och salsindelning 150109.docx 18.8 kB 2014-12-16 15.24
Gruppindelningar 9 jan.docx 18.4 kB 2014-12-12 10.19
Gemensam studiedag 9 jan.docx 66.1 kB 2014-12-12 10.18
Gemensam studiedag 19 sept.docx 65.1 kB 2014-08-28 07.53
Verksamhetsövergång.pptx 395.5 kB 2014-04-15 11.11
Hälsinglands utbildningsförbund - medarbetarfrågor.pptx 518.4 kB 2014-03-24 11.21
Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland 2014-02-03.pptx 1 MB 2014-02-04 14.49
Projektorganisation 20131106.ppt 233.5 kB 2013-11-11 08.30
Intressentlista gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsinglandl.doc 59.5 kB 2013-11-11 08.30

Frågor om dokumenten? Marie.Nordmark@soderhamn.se

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00