Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-04-01

MBL-förhandlingarna i Bollnäs och Söderhamn klara och där ställde sig samtliga fackförbund bakom förslaget att bilda kommunalförbund. I Hudiksvall uttryckte samtliga fackförbund att de är emot förslaget. I Nordanstig är LR oenig med arbetsgivaren. Lärarförbundet var inte på plats på grund av sjukdom.

Informationsbrev går ut till vårdnadshavare och elever om bildandet av Hälsinglands Utbildningsförbund. Det sker sedan medarbetarna fått information om beslutsunderlaget.

Den politiska styrgruppen är helt överens om att fortsätta beslutsprocessen planenligt. Det innebär ett slutgiltigt beslut i de deltagande kommunernas kommunfullmäktigesammanträden i maj-juni.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00