Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-05-08

Även kommunstyrelsen i Hudiksvall sa i dag torsdag ja till att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att bilda Hälsinglands utbildningsförbund. V var emot beslutet.  

Styrgruppens medlemmar från Hudiksvall fick i uppdrag att tillsammans med övriga kommuners styrgruppsrepresentanter arbeta fram förtydligande skrivningar till konsortialavtalet inom tre områden:

  • Den tidigare lyfta frågan om % arvode för ordförande och vice ordförande.
  • Fler samråd med medlemskommunerna (idag formulerat som minst 1 per år § 10 i förbundsordningen).
  • Starkare skrivning vad gäller medlemskommunernas möjlighet att påverka vuxenutbildning/yrkeshögskola (förtydligande av § 12 i förbundsordningen).

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00