Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-08-27

Gemensam studiedag för Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn den 19 september träffas vi på Kulturhuset i Bollnäs.

Inbjudan till gemensam studiedag 19/9Word

Inför starten av kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund anser politiker och tjänstemän att det är viktigt att vi träffar varandra och jobbar tillsammans kring frågor som är aktuella i samtliga kommuner och att vi får inspiration och erfarenheter från andra förbund.

Med anledning av detta hälsas du välkommen till den gemensamma studiedagen för all berörd personal, cirka 380 medarbetare.

Program:

9.00 Samling och fika

9.30 Representanter från den interimistiska förbundsdirektionen, hälsar välkomna och ger sina bilder av Hälsinglands utbildningsförbund

9.50 Erfarenheter, inspiration och goda råd från Förbundscheferna i Jämtlands gymnasieförbund, Kunskapsförbundet Väst samt Vuxenutbildningschefen från Lapplands förbund.

10.30 Framtidens arbete och utbildning, föreläsning och workshop.

Föreläsningen tar upp hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden baserat på Kairos omvärldsanalyser samt olika projekt inom området. Vidare presenteras valda delar ur de framtidsstudier inom utbildningsområdet som genomförts mellan 2006 – 2014, senast Framtidens vuxenutbildning. Omvärldsspaning, trender och prognoser, i synnerhet gällande samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildning. Kairos Future.

11.45 Lunch på Bollnäs kulturkrog

12.45 Workshops kring frågeställningar från förmiddagen

14.00 Några avslutande reflektioner, Kairos Future och den interimistiska förbundsdirektionen

14.30 Fika

15.00 Hemfärd

Varmt välkomna!

Marie Centerwall

Styrgruppens ordförande

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00