Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-09-24

Den första gemensamma studiedagen för de blivande medarbetarna i Hälsinglands utbildningsförbund hölls på fredagen 19 september i Kulturhuset i Bollnäs. Läs mer om dagen här.

Den politiska styrgruppen/interimistiska direktionen Marie Centerwall, S, Bollnäs, Magnus Svensson, C, Söderhamn och Monica Olsson, S, Nordanstig, hälsade välkommen och gav sina bilder av Hälsinglands utbildningsförbund.

Mikael Cederberg, förbundschef Jämtlands utbildningsförbund, Johan Olofson, förbundschef Kunskapsförbundet Väst, Monica Lundqvist, vuxenutbildningschef Lapplands kommunförbund, delade med sig av sina erfarenheter och svarade på frågor.

Från Kairos Future kom framtidsstrategen Göran Krafft och gav information om trender och prognoser när det bland annat gäller gymnasie- och vuxenutbildning. Dagen avslutades med workshops och en sammanfattning av dagen.

Fler studiedagar planeras framöver. 

Gemensam studiedag för medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn hölls på fredagen i Kulturhuset i Bollnäs.

Gemensam studiedag för medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn hölls på fredagen i Kulturhuset i Bollnäs.

Styrgruppen med fr.v Monica Olsson, Nordanstig, Magnus Svensson och Marie Centerwall, Bollnäs, gav sina bilder av Hälsinglands utbildningsförbund.

Styrgruppen med fr.v Monica Olsson, Nordanstig, Magnus Svensson och Marie Centerwall, Bollnäs, gav sina bilder av Hälsinglands utbildningsförbund.

Mikael Cederberg, Jämtlands utbildningsförbund, Johan Olofson, Kunskapsförbundet Väst och Monica Lundqvist, Lapplands kommunförbund, berättade om sina erfarenheter.

Mikael Cederberg, Jämtlands utbildningsförbund, Johan Olofson, Kunskapsförbundet Väst och Monica Lundqvist, Lapplands kommunförbund, berättade om sina erfarenheter.

Göran Krafft, framtidsstrateg, berättade om trender och prognoser i framtiden.

Göran Krafft, framtidsstrateg, berättade om trender och prognoser i framtiden.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00