Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-10-23

Den 29 oktober och 4 november sker inrangeringsförhandlingar mellan fack och den nya arbetsgivaren angående lokala villkor.    

Nu förbereds rekrytering av administrativ chef, förbundsekonom och kommunikatör. Ambitionen är att internrekrytera medarbetare till förbunds­kansliet. Om inte detta lyckas blir det aktuellt med externrekrytering. Rekrytering av förbundschef pågår.    

Förbundskansliet har sitt säte i Bollnäs och det är nu klart att lokalerna blir i Kulturhuset i centrala Bollnäs. Adressen till förbundet är Hälsinglands Utbildningsförbund, Stadshustorget, 821 80 Bollnäs, tel. 072-203 84 80. Ytterligare telefonnummer (0278-nummer) kommer i takt med att medarbetarna till kansliet rekryterats.

 

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00