Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-10-31

Delegeringsordning har hög prioritet

Lena Paulsson, Bollnäs, projektledare för delprojekt 9

Lena Paulsson, projektledare delprojekt 9

Dubbla nämnder i de två kommunerna Bollnäs och Söderhamn och med fyra varianter av delegeringsordning samt Nordanstigs dokument ska delprojekt 9 med Lena Paulsson som projektledare arbeta fram en helt ny delegeringsordning för förbundet.

Det är ett arbete som brådskar och arbetsgruppen jobbar på i högt tempo.

– Kunskapen om vad administrationen betyder är inte så stor; det är något ”fluffigt i kanten” och om det är något som är ogjort så fixar administrationen det, säger Lena Paulsson, till vardags administrativ chef på utbildningskontoret i Bollnäs.

Erfarna medarbetare

Lena har fått möjlighet att samla en grupp kunniga och erfarna medarbetare kring sig från både Söderhamn och Bollnäs. Nordanstig har valt att stå utanför arbetet, främst på grund av tidsbrist men får fortlöpande information om vad som händer i projektet.

Det är mycket som måste fungera och inte får ”ramla mellan stolarna”. En viktig del är diarieföringen.

Gemensamma mallar

Mallar ska också skapas för kallelser, protokoll med mera och andra dokumentmallar.

Gruppen arbetar också med de styrande dokument som gäller och förbereder en ordentlig förteckning över vilka som redan finns och vilka som behöver utarbetas och beslutas om, på kort och lång sikt.

Nya arbetssätt

Lena Paulsson är noga med att poängtera att för utbildningsförbundet handlar det om att skapa nya arbetssätt och inte bara morgondagens utan helst ”övermorgons”.

– Vi måste helt enkelt tänka nytt och det måste vara bra också i övermorgon. Ett exempel är att skolorna i framtiden inte ska ha egen diarieföring i pärmar, utan att ska ha egna undergrupper i det gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet.

– Vi har chansen att få till något riktigt bra nu, betonar Lena Paulsson.

Arbetsgrupp i delprojekt 9

  • Lena Paulsson, delprojektledare, Bollnäs
  • Margareta Hammarström, Bollnäs
  • Anna Looberger, Söderhamn,
  • Pernilla Lund, Söderhamn
  • Rebecka Engvall, Söderhamn

Delprojekt 9 förbereder mötesadministration och diarieföring samt förslag på delegering av beslut från styrelsen till förbundets tjänstemän. För närvarande har delegationsordning hög prioritet. Lena Paulsson, administrativ chef vid utbildningskontoret i Bollnäs, är delprojektledare.

Här kan du läsa mer om arbetet i delprojekt 9.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00