Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-11-10

Planerar för gemensamt programutbud

Johan Rasmussen, Gymnasiechef Söderhamn, delprojektledare delprojekt 4

Gymnasiechef Johan Rasmussen, Söderhamn, är delprojekt­ledare för delprojekt 4, utbildningsutbud och kvalitet.

– Det handlar om att finna riktlinjer för gemensamt program­utbud och att ta fram en modell för att kvalitetssäkra verksamheten.

Arbetsgruppen för delprojektet arbetar tillsammans med gymnasierektorerna i de olika kommunerna. De är nära verksamheten och är en viktig kunskapskälla i projektet.

Det nya gymnasieförbundets mål är att fler ungdomar ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Målet är också att gymnasieskolan och vuxen­utbildningen ska arbeta mer tillsammans. Genom nya arbetssätt och fler kompetenser hoppas man att de studerande ska nå bättre resultat och vara väl förberedda för studier och arbete. Johan Rasmussen betonar att kvalitetsaspekten är viktig.

– Vi kan dessutom genom samverkanslösningar och smarta arbetssätt bli mer kostnadseffektiva, vilket i förlängningen blir mer ekonomiskt fördelaktigt för de tre kommunerna.

– Men, betonar Johan Rasmussen, huvudsyftet är hög kvalitet och ett bra utbildningsutbud.

Ämnesutveckling

Johan Rasmussen ser ämnesutveckling och utveckling av det blivande förbundets pedagoger som styrkan. De är tillsammans med eleverna vår största resurs. Nätverksbyggande och ämnesutveckling i förbundet blir en viktig källa till utveckling, menar Johan Rasmussen.

– Nätverksbyggandet har redan börjat.

En viktig pusselbit i detta var pedagogdagen den 19 september i Kulturhuset i Bollnäs. De grupparbeten som genomfördes är sammanställda och olika utvecklingsgrupper planeras där intresse och kompetens tas tillvara, förklarar Johan Rasmussen. Fler pedagogdagar planeras framöver.

Fokus på gymnasie- och vuxenutbildning

För direktionen kommer fokus att ligga på gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor vilket blir en styrka för förbundet, menar Johan Rasmussen.

– I delprojekt fyra arbetar vi just nu med kvalitetsmodell, utbildningsutbud och resultatet av den gemensamma studiedagen den 19 september.

– Viktigt nu är att vi, tillsammans med rektorerna, involverar medarbetarna i planeringsarbetet, betonar Johan Rasmussen.


Arbetsgrupp i delprojekt 4

Johan Rasmussen, delprojektledare, Söderhamn

Tommy Lindvall, Bollnäs                                                    

Ronny Spångberg, Nordanstig   

Jonny Engström, Söderhamn

Delprojekt fyra arbetar just nu med kvalitetsmodell, utbildningsutbud och resultatet av den gemensamma studiedagen den 19 september. Det är Johan Rasmussen, gymnasiechef i Söderhamn, som är delprojektledare.

Här kan du läsa mer om arbetet i delprojekt 4.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00