Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-11-17

Kunskap om villkor viktigt

Maritta Rudh, personalchef Nordanstigs kommun, delprojektledare delprojekt 5

Delprojekt 5 arbetar med personalfrågor där Maritta Rudh, personalchef i Nordanstigs kommun, tillsammans med personal­chef Anders Fläckman i Söderhamn är delprojektledare. Just personalfrågorna utgör en stor del i arbetet med Hälsinglands Utbildningsförbund. Sammanlagt är det 400 medarbetare som berörs.

– Det är viktigt för medarbetarna att det ges en klar bild av den nya arbetsgivaren, förklarar Maritta Rudh.

Det som pågår nu är så kallade inrangeringsförhandlingar som reglerar villkoren hos den nya arbetsgivaren. Den nya arbetsgivarorganisationen blir PACTA mot i dag SKL (Sveriges Kommuner och landsting). Kollektivavtalen skiljer sig inte nämnvärt. Däremot kan lokala avtal och riktlinjer skilja sig mellan kommunerna.

– Det kan exempelvis vara hur kommunerna hanterar friskvården, flextidsavtal eller minnesgåvor, berättar Maritta Rudh.

Förankra beslut

Eftersom det ännu inte finns personal på plats vid förbundskansliet och inga tjänstemän har delegation på att fatta beslut är det den den interimistiska direktionen som utgörs av politiker från de tre kommunerna som beslutar. Det kan i viss mån göra att det tar längre tid ibeslutsgången. Målsättningen är att verksamhetsövergång ska kunna erbjudas i februari nästa år.

– Vi ligger lite efter, men hoppas att vi ska vara klara då.

Bra kommunikation

Maritta Rudh vet att det förekommer missuppfattningar exempelvis om man får ta med sig sin anställningstid in i förbundet och det får man. En frågeställning just nu är turordningsområdena om arbetsbrist skulle uppstå och förbundet tvingas säga upp personal. Det är ännu inte löst, men finns med vid förhandlingarna. Delprojekt 5 har stor kontakt med de fackliga företrädarna.

– Det är viktigt med bra kommunikation och information när det gäller personalfrågorna så att missuppfattningar kan elimineras, betonar Maritta Rudh.

Den fackliga referensgruppen har sitt uppdrag. Från arbetsgivarhåll är det rektorerna och andra chefer som har ansvaret för korrekt och saklig information och kommunikation till medarbetarna.

Gemensam start

Verksamhetsövergången för medarbetarna i det nya förbundet sker den 11 augusti 2015. Samma dag startar också höstterminen i de tre kommunerna – Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig – som utgör Hälsinglands Utbildnings­förbund.

Arbetsgrupp i delprojekt 5 Personalfrågor

Maritta Rudh, Nordanstig, delprojektledare

Anders Fläckman, Söderhamn, delprojektledare

Britt Paulander, Söderhamn

Carola Ledenstam, Bollnäs

Delprojekt 5 arbetar med personalfrågor där Maritta Rudh, personalchef i Nordanstigs kommun, tillsammans med personalchef Anders Fläckman i Söderhamn är delprojektledare. Sammanlagt är det 400 medarbetare som berörs. I februari hoppas man kunna erbjuda verksamhetsövergång och den 11 augusti sker verksamhetsövergången och gemensam terminsstart för de tre kommunerna - Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig - i Hälsinglands Utbildningsförbund.

Här kan du läsa mer om arbetet i delprojekt 5.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00