Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2014-11-26

Kunskap om mycket, men allt kan inte förutses

Erik Andersson, delprojektledare

Erik Andersson är delprojektledare för projektet ekonomiska förutsättningar; delprojekt 3.

En av uppgifterna för delprojektet är att hitta en elevplats­prismodell för gymnasieskolan och en gemensam kodplan för att få ihop den ekonomiska kontostrukturen för Hälsinglands Utbildningsförbund.

– Vi har kunskap om mycket inför starten av förbundet, förklarar Erik Andersson.

Identifiera och prissätta

Det man arbetar med nu är att identifiera hur mycket pengar som ska överföras till förbundet från de tre medlemskommunerna Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn.

– Förbundet bör naturligtvis inte få för mycket pengar och heller inte för lite från start. Det bästa är att göra rätt från början. Det är bl a därför vi försöker ta lärdom av andra utbildningsförbunds erfarenheter.

Många nyttigheter och OH-verksamheter kommer inte förbundet själva att tillhandahålla utan de kommer att inhandlas från medlemskommunerna. Just nu arbetar man med att identifiera och prissätta dessa. Det kan handla om elevhälsa, skolskjutsar, lönehantering, IT bland annat.

Det är ett digert arbete att analysera de olika tjänsterna och prissätta de rimligt.

Arbeta i förbundet

Den största utmaningen som Erik Andersson ser det är att föra samman tre olika arbetssätt till ett enda.

– Kommunerna arbetar inte alltid på samma sätt och för oss handlar det om att få människor från de tre kommunerna att arbeta tillsammans och dra åt samma håll.

Mycket återstår

Mycket arbeta har gjorts när det gäller de ekonomiska förutsättningarna, men mycket återstår också, förklarar Erik Andersson.

Det som nu står för dörren är kartläggningen av vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen i Hälsingland har under många år samarbetat i den gemensamma ekonomiska föreningen Hälsingeutbildning. I den ingår alla sex hälsingekommunerna och det man gör nu är att kartlägga utbildningarna och se vilka effekter som samverkansavtalet medför. 

Den projektgrupp som med deltagare från de tre kommunerna som Erik Andersson leder träffas regelbundet. I gruppen finns hög kompetens.

– Men vi måste vara ödmjuka och medvetna om att allt kan vi inte förutse, betonar Erik Andersson.

Arbetsgrupp i delprojekt 3 Ekonomifrågor

Erik Andersson, delprojektledare

Marie Nordmark, projektledare för hela projektet

Karoline Sundström, Bollnäs

Margareta Tamm-Persson, Nordanstig

Carl-Göran Ericsson, Söderhamn

Delprojekt 3 arbetar med ekonomiska frågor. Projektet arbetar bland annat med att utarbeta en elevplatsprismodell för gymnasieskolan och en gemensam kodplan för att få ihop den ekonomiska kontostrukturen. Det är Erik Andersson som är delprojektledare.

Här kan du läsa mer om arbetet i delprojekt 3.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00