Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-01-30

Blir bättre för eleverna

Ninna Englesson O'Nils, lärare, Torsbergsgymnasiet Bollnäs

Ninna Englesson-O'Nils är lärare i svenska och franska på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.

– Med förbundet får jag fler arbetskamrater med samma inriktning - moderna språk- och det innebär en kvalitetshöjning för eleverna.

Mer influenser från andra gör att undervisningen utvecklas, menar hon.

Ett förbund innebär också mindre kostnader för skolan- på sikt, eftersom resurser kan samutnyttjas.

För Ninna Englesson-O'Nils har förbundsbildningen varit en process. Hon var inte odelat positiv från början, utan det har mognat fram. Vetskapen om att elev­kullarna de närmaste åren minskar och gymnasieprogram på Torsbergs­gymnasiet läggs ner har bidragit till Ninnas ställningstagande.

– Jag försöker tänka positivt.

Utbytet med kollegor

Nu ser Ninna fram emot det kollegiala utbytet med andra lärare i moderna språk.

– Vi har mycket gemensamt.

Hon vill också se samverkan över programgränserna och tar som exempel samverkan med restaurangprogrammet i Bollnäs vid olika temamåltider. Där har Ninna kunnat nyttja sina kunskaper i italienska och italiensk kultur.

– Det är bra för eleverna att också möta lärare med annan bakgrund.

Värnar om kultur

Ninna Englesson-O'Nils ser också samarbetsvinster när det exempelvis gäller kulturutbyte i och med att tre kommuner finns i förbundet. Samverkan ger ett mervärde, anser hon.

– För många elever är det exempelvis en ögonöppnare att uppleva en föreställning på teatern.

Ninna Englesson-O'Nils är lärare i moderna språk på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Mer influenser från andra gör att undervisningen utvecklas.
Här kan du läsa mer om Ninna Englesson-O'Nils.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00