Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-02-17

Gemensamma mål och jämlika krav

Katarina Dufvenberg, lärare Bergsjö

Katarina Dufvenberg är SFI-lärare vid Kommunala Vuxen­utbildningen i Bergsjö. Hon är relativt nyutexaminerad grundskol­lärare och studerar nu vidare till att bli fullvärdig SFI-lärare.

– För mig är elevkontakterna viktiga. Det är viktigt att vi hela tiden pratar med varandra.

Katarina blev klar grundskollärare förra året. Hon sökte sig till SFI (Svenska för invandrare) för att hon tyckte det verkade intressant. Hon är mycket intresserad av språk.

SFI i Bergsjö i Nordanstigs kommun har kontinuerligt intag och de flesta som studerar på SFI kommer från Syrien, Eritrea och Thailand.

Gemensamma mål

För Katarinas del har det inte varit särskilt dramatiskt att ta till sig den nya arbetsgivaren Hälsinglands Utbildningsförbund.

– Jag hoppas på samordning och gemensamma mål för undervisningen och jämlika krav oavsett om man bor i Bollnäs eller Nordanstig.

Erfarenhetsutbytet är också viktigt, menar Katarina. För henne som är ung i yrket betyder det mycket att bryta åsikter med äldre kollegor.

– Det är en guldgruva för mig som är ny.

Regelbundna träffar

Katarina hoppas på regelbundna träffar och digitala forum som First Class där olika pedagogiska frågor kan diskuteras. Hon oroar sig inte för nyordningen.

– Jag tar sakerna när de kommer. Det är dumt att måla upp någonting i förväg.

Möta eleverna

En sak är hon mycket tydlig med. Den fysiska/verbala elevkontakten är oerhört viktig; inte minst för SFI-eleverna.

– Vi måste hela tiden prata med varandra och de vill gärna prata och inte bara med oss utan även med andra.

– Vi måste våga släppa in dem som samhällsmedborgare och inte bli kvar i en bekvämlighetszon där vi som infödda svenskar inte vågar ta kontakt.

Katarina Dufvenberg i Bergsjö i Nordanstigs kommun är SFI-lärare. Hon hoppas på gemensamma mål och jämlik utbildning i Hälsinglands Utbildningsförbund.
Här kan du läsa mer om Katarina Dufvenberg

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00