Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-02-27

Vill påverka och utveckla

Petra Lindström, utbildningssamordnare

Petra Lindström är utbildningssamordnare vid CFL som är den kommunala Vuxenutbildningen i Söderhamn. Hon ansvarar för yrkesvux och lärlingsverksamheten på gymnasienivå.

– Som person är jag inte rädd för förändringar. Jag vill gärna vara med och påverka och utveckla. Vi måste utveckla vår verksamhet. Det är viktigt för eleverna.

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Hälsingland har man stor erfarenhet av samverkan inom Hälsingevux. Nu hoppas Petra på öppningar också mot gymnasieskolan och ett fördjupat samarbete.

Fler möjligheter

Petra ser Hälsinglands Utbildningsförbund som en möjlighet för eleverna att få tillgång till fler program; inte minst i det utökade samarbetet med gymnasie­skolan som hon hoppas mycket på.

– Bollnäs har exempelvis restaurang&livsmedel och Söderhamn har industriprogrammet.

Det är viktigt, tycker Petra, att ha tillgång till kvalificerade lärare i de olika yrkesutbildningarna.

Landa rätt Petra hoppas och tror att Hälsinglands Utbildningsförbund ska ”landa rätt”.

– Idag vet man inte hur man landar och jag är medveten om att det kan vara skakigt i början, menar hon, men hon tycker att fördelarna överväger. Det gäller inte minst tillgången på behöriga lärare inom de olika yrkesområdena.

Petra hoppas också på en utveckling av uppdragsutbildningar med kortare och längre utbildningar.

– Jag ser större möjligheter att göra det möjligt för fler individuella utbilningspaket och ett utökat utbud inom mitt arbetsområde.

Petra Lindström är utbildningssamordnare i Söderhamn. Hon hoppas att förbundet ska ge henne möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. 
Här kan du läsa mer om Petra Lindström

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00