Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-03-02 

Uträtta mer tillsammans

Fredrik Lindh, Nordanstig

Fredrik Lindh har arbetat elva år inom Kommunala Vuxenutbildningen i Bergsjö i Nordanstigs kommun. Han är gymnasielärare i svenska, historia och samhällskunskap.

– Jag ser hela Hälsingland som en kommun och ett område. Det är oundvikligt. I takt med att elevunderlaget minskar klarar inte utbildningsanordnarna att hålla den kompetens som eleverna förtjänar, menar han.

Uträtta mer

Fredrik Lindh har erfarenhet från andra utbildningsformer. Komvux passar honom bra. Det finns en öppenhet för nya idéer i Bergsjö, menar han, och han menar att  man tillsammans kan uträtta mer.

– Vi har mycket fokus på våra flyktingar som vill lära mer, betonar Fredrik. Vi tester olika studiematerial för att se vad som fungerar bäst i exempelvis svenska 1 och 2 på gymnasiet.

– De är en utmaning för oss alla när det gäller att hitta former och vägar för att nå våra nysvenskar.

Ser också farhågor

Det finns en portion osäkerhet med förbundet också, menar Fredrik. Det är inte rimligt att spara för mycket så att kurser läggs ned. De nya svenskarna kan få svårt att klara för mycket distansundervisningen och det får inte vara för långt till närmaste chef. 

Bli starkare

På det hela taget överväger fördelarna; mer samarbete och samverkan ger inspiration och tillsammans blir vi starkare, menar Fredrik.

– Vi behöver varandra i förbundet, anser han och hoppas att fler kommuner ansluter sig till Hälsinglands Utbildningsförbund.

– Sen kan det ju bli stora trevliga personalfester när vi blir fler, säger Fredrik med glimten i ögat.

Fredrik Lindh är gymnasielärare på Komvux i Bergsjö. Man måste se hela Hälsingland som en kommun, anser han.
Här kan du läsa mer om Fredrik Lindh

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00