Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-03-03

Användarperspektiv i fokus

Pelle Uddén, Söderhamn Nära

IT-frågorna har stor betydelse i Hälsinglands Utbildningsförbund och arbetet är nu inne i ett slutskede. Till midsommar ska det mesta vara klart för att kunna ”trycka på knappen” till skolstarten den 11 augusti. För Pelle Uddén, projektledare och de grupper han arbetar med är det en bråd tid.

– Det viktiga är att IT-lösningarna i vardagen fungerar även om precis allt inte är klart.

En hatt på

För Pelle Uddén är det självklart att IT-systemet ska vara verksamhetsstyrt och användarvänligt och arbetet med IT-frågorna har föregåtts av en webbenkät bland medarbetarna.

Tre grupperingar är inblandade. Det är kommunernas IT-strateger, arbetsgrupp med IT-företrädare och pedagoger samt gruppen verksamhetsutveckling med pedagoger som startas i mars. Alla grupper leds av Pelle Uddén.

Det handlar inte om att se IT-lösningar för tre kommuner utan en enda -  Hälsinglands Utbildningsförbund.

– I arbetet är det förbundshatten som gäller, betonar Pelle Uddén.

Skolplattform

En väl fungerande verksamhetsanpassad skolplattform med virtuella klassrum, inlämning och kontroll av arbetsuppgifter, utrymme för inspelning av lektioner etc är bara några av de funktioner som det för närvarande arbetas med. Ett gemensamt e-postsystem är ett annat och molntjänst med möjlighet att lagra information jobbar man också med.

– Kravbilden från verksamheterna är styrande, förklarar Pelle Uddén. Från portalen ska det vara snabbt och stabilt att logga in för att få olika information oavsett om man använder sig av dator, läsplatta eller telefon.

Bra gensvar

Även om tiden tycks vara knapp ser Pelle Uddén möjligheterna att vara klar med grunden för de tekniska lösningarna för Hälsinglands Utbildningsförbund.

– Vi har massor med arbete fram till midsommar, men känslan är bra och vi får bra gensvar av organisationen.

Det är användarperspektivet som ska vara i fokus när det gäller IT-utvecklingen inom Hälsinglands Utbildningsförbund. Det framhåller Pelle Uddén som är projektledare.
Här kan du läsa mer om Pelle Uddén

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00