Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-03-09

Tjusning med något nytt, men oro finns

Anna Looberger, administratör Söderhamn

Anna Loobergerr, administratör, vid CFL i Söderhamn har varit med om organisations­förändringar förr. Det var när vård­gymnasiet övergick från Landstinget Gävleborg till kommunerna och Anna blev kommunanställd i Söderhamns kommun.

– Det gick bra den gången.

Anna medger att det finns oro över att man ska bli färre medarbetare som utför mer arbete; alltså att jobb försvinner. Samtidigt är hon inte främmande för samarbete. Samverkan är väl utvecklad inom vuxen­utbildningarna i Hälsingland genom Hälsingevux. Man brukar stötta varandra på olika sätt.

Inblick i förbundet

Anna ingår i delprojekt 9 som arbetar med administrativa rutiner som dokumenthantering, delegationsordning etc. Hon ingår också i avtalsgruppen genom Inköp Gävleborg. Hon tycker det är intressant och känner att hon får en inblick i Hälsinglands Utbildningsförbund.

Av erfarenhet vet hon att det tar en tid innan jobbet ”sätter sig” och en del går det inte att förutse i dagsläget, menar Anna.

– Vi frågar oss om ”vi tänkt på allt”.

Andra kontaktvägar

Anna arbetar med elevregistrering, personalfrågor och projektredovisning bland annat. När hon för 16 år sedan bytte arbetsgivare var kontaktvägarna helt annorlunda. I dag kan man vara mycket närmare även om man fysiskt inte är det tack vara den nya tekniken. Men, betonar Anna, också i förbundet är det nödvändigt med fysiska möten. Det digitala kan inte ersätta all kontakt, framhåller Anna.

Anna har vägt för- och nackdelar med förbundet. I dag lutar det åt Hälsinglands Utbildningsförbund.

– Tjusningen är att det är något nytt.

Anna Looberger, administratör, Söderhamn, har upplev omorganiseringar tidigare. Hon följde med till Söderhamns kommun från landstinget när vårdgymnasiet kommunaliserades. Nu känner hon både tjusning och oro inför det nya.
Här kan du läsa mer om Anna Looberger

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00