Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-03-18

Ge rätt signaler

Håkan Helmersson, CFL

För Håkan Helmersson vid CFL i Söderhamn, lärare i matematik vid vuxen­utbildningen sedan 1993 är det självklart att politikerna har ett stort ansvar vad gäller utvecklingen av Hälsinglands Utbildningsförbund.

– Allt hänger på vilka signaler som ges.

Gymnasieverksamheten för ungdomar är lagstadgad, men vuxenutbildningen är frivillig. Det är den stora skillnaden mellan de olika utbildningsformerna, förklarar Håkan Helmersson. Det finns en rädsla att vuxenutbildningen kan komma att ”ta stryk”, menar han, och det är där politikernas ansvar måste träda in.

– Vi är beredda på stora förändringar om friheten ges. I dag tar vi ansvar för verksamheten utan detaljstyrning.

Möta eleverna

Man måste möta eleverna där de är, förklarar Håkan.

– I dag finns jag här på mitt rum. Dörren är öppen hela dagen och de vet att de kan komma och gå, fråga och diskutera precis när de vill. Det är ett slags öppet hus.

Lektioner finns på webben och grundläggande undervisning filmas alltid, men lärarna måste också ”fronta” eleverna och finnas för dem, framhåller Håkan Helmersson.  

Han betonar också att framtidens unga måste vara beredda att byta yrkes­inriktning och då är det nödvändigt med utbildning och utbildning av vuxna.

Samarbete

Nu hoppas Håkan Helmersson på samarbete mellan vuxen­pedagogiken och gymnasiepedagogiken; en slags korsbefruktning så att man kan dra lärdomar av varandra.

Själv har Håkan ett år kvar till pension. Han hänger med över till förbundet, säger han. I grunden är han konstruktör och civilingenjör. Sen kanske han återupptar konsultverksamheten när han lämnat lärargärningen.

Håkan Helmersson, lärare i matematik på CFL i Söderhamn, betonar att politikerna har ett stort ansvar när det gäller utecklingen av Hälsinglands Utbildningsförbund.
Här kan du läsa mer om Håkan Helmersson 

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00