Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-03-31

Bra för gymnasiet

Staffan Seijsing, Torsbergsgymnasiet Bollnäs

Staffan Seijsing är gymnasielärare i matematik och kemi. Han arbetar sin andra termin vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Han var väl medveten om planerna på att bilda ett utbildningsförbund när han tackade ja till arbetet.

– Ett förbund öppnar möjligheter.

Idag är Staffan ensam kemilärare på Torsbergsgymnasiet. Den enda kollega han har arbetar på kommunala vuxen­utbildningen.

– Jag tror att det blir väldigt bra för hela gymnasiet med ett förbund, säger Staffan som uppskattat träffarna i Kulturhuset i Bollnäs och därefter fortsatt att ha kontakt med kollegor från Söderhamn och Nordanstig.  

Öppna möjligheter

Staffan blev klar gymnasielärare 2008. Han arbetade tidigare på grundskolan, dels på Gärdesskolan, dels på friskolan Lust & Lära i Bollnäs. Han har hela tiden haft en strävan att arbeta på gymnasienivå.

Staffan ser att förbundet har en utvecklingspotential.

– Utbudet blir bättre för eleverna och förbundet öppnar fler möjligheter, menar han.

Huvudalternativ

Med goda pedagoger, hög kvalitet och bra marknadsföring av programutbudet borde förbundets gymnasieskola vara huvudalternativet för eleverna, anser Staffan.

Han ser fram med tillförsikt på framtiden. För Torsbergsgymnasiet som brottats med ekonomiska bekymmer kan förbundet bli en nystart, menar Staffan. Han tror inte det blir någon större förändring till höstterminen 2015. Hösten 2016 hoppas han på en rejäl nystart.

– Jag tycker det ser lovande ut.

Staffan Seijsing arbetar sin andra termin vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Han var väl medveten om att Hälsinglands Utbildnings­förbund skulle bildas när han började arbeta där. - Ett förbund öppnar möjligheter, menar Staffan.
Här kan du läsa mer här om Staffan Seijsing

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00