Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-04-02

Nytt elevadministrativt system i Hälsingland

Hälsinglands Utbildnings­förbund och de fem hälsingekommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn inför från och med i höst ett helt nytt elevadministrativt system. Det var företaget Gotit med säte i Göteborg som vann upphandlingen.

– Vi är en av de få leverantörerna på skolmarknaden som täcker hela behovet från förskola till vuxenutbildning, kommenterar Jörgen Rönning, VD vid företaget.

Det administrativa stödet Alvis är avsett för Vuxenutbildningen och stödet Skolplatsen ger stöd från förskola upp till och med gymnasiet inklusive kulturskola. De båda IT-systemen är stöd i betygshantering, elevens val, studieplanering, behörighetshantering samt frånvaro bland annat.

Kommunerna är nöjda med att man får ett gemensamt elevadministrativt system. Pelle Uddén, delprojektledare och ansvarig för IT-lösningarna i Hälsinglands Utbildningsförbund förklarar att detta har man arbetat för länge i Hälsingland.

– Det underlättar oerhört för pedagoger att samma system finns i så gott som alla kommuner i Hälsingland. Det blir också enkelt för föräldrarna att registrera frånvaro för sina barn bland annat.

Det nya IT-stödet kommer att successivt införas under hösten.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00