Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-04-29

Förändring är nödvändig

Jörgen Melander, Torsbergsgymnasiet

Jörgen Melander är biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund. Han är också gymnasielärare i matematik, fysik och naturkunskap vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs och tillhör den fackliga referensgruppen.

– Den demografiska utvecklingen och att fler friskolor bildas gör att en förändring måste till, menar Jörgen.

Inte spikrakt

Jörgen ser förbundet som en spännande lösning, men resan dit har inte varit spikrak. Mer information, införandet av Frågor & svar har gjort det lugnare för personalen, förklarar Jörgen. 

Hans förhoppning är dock att fler kommuner i Hälsingland ska ansluta sig till Hälsinglands utbildningsförbund.

– Vi måste också hitta en bra balans mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande utbildningar.

Inom kemi, fysik och biologi finns otroliga resurser att utnyttja, menar han.

Gemensamma studiedagar

De träffar som hittills hållits i Kulturhuset i Bollnäs har varit en bra början till samarbete mellan de olika gymnasierna och med vuxenutbildningen, anser Jörgen.

– De har gett positiv energi och gett spinoff-effekter.

Själv är han engagerad i matematikämnet och med kollegor från Söderhamn och Nordanstig planerar man att starta Skolverkets fortbildning matematiklyftet till hösten. För Bollnäs del hoppas Jörgen också att samlokaliseringen med Vuxenutbildningen på Torsbergsgymnasiet ska utveckla samarbetet.

Viktigt med personalutbildning

Ett gemensamt IT-system införs successivt i höst. Det är bra, tycker Jörgen, men betonar vikten av att medarbetarna ges ordentliga förutsättningar till utbildning. Lärarnas tid är dyrbar. Jörgen hoppas att studiedagarna inför höstterminen kommer att läggas på IT-utbildningen.

Fackligt arbete

Jörgen Melander kommer att fortsätta sitt fackliga engagemang. Viktigt är ett samverkansavtal där det tydligt framgår vad som är arbetsgivarens ansvar och vilka uppgifter arbetstagaren har.

– Det är grunden för det fackliga arbetet. 

Jörgen Melander är biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund. Han är också gymnasielärare i matematik, fysik och naturkunskap vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs och tillhör den fackliga referensgruppen.
Här kan du läsa mer om Jörgen Melander

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00