Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland'Word

2015-05-27

Intensivt arbete inför skolstarten

Inför terminstarten i höst ska mycket vara på plats vad gäller Hälsinglands Utbildningsförbund. Det kommer att innebära fortsatt täta samråd mellan kommunledningarna för de tre kommunerna och förbundsledningen.

Den 11 augusti till höstterminsstarten ska mycket vara på plats vad gäller Hälsinglands Utbildningsförbund.

– Vi är medvetna om att allt inte kan vara klart till dess, kommenterar förbundschef Thomas Winqvist. Det kommer att innebära fortsatt täta samråd mellan kommunledningarna för de tre kommunerna och förbundsledningen. Sammanlagt cirka 340 medarbetare i de tre medlemskommunerna Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn och som huvudsakligen arbetar inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskoleenheten får då ny arbetsgivare – Hälsinglands Utbildningsförbund.

Det mesta klart
– Vi arbetar med att få allt klart innan semester och sommarledigheter, och det mesta kommer att bli klart. Skulle det bli saker som inte blir klart får vi ta det efter ledigheterna.
– Det kan också finnas saker och ting som förbisetts eller inte blivit helt rätt, förklarar Thomas Winqvist.
– Men då finns alltid möjligheten att de som fattat ett beslut också kan ändra det och det är bra att ha med sig in i förbundet.

Nya system
Ny kontoplan med nytt ekonomi- och redovisningssystem ska vara på plats, tre olika system för lönehanteringen ska bli ett, skolportal, webbplats med mera och till det kommer framöver elevernas val i Hälsinglands Utbildningsförbund. Till den här hösterminen har man valt till det ”egna” gymnasiet.

Sista styrgruppsmötet
Den 17 juni hålls det sista styrgruppsmötet och vid månadsskiftet juni-juli har projektledaren Marie Nordmark fullföljt sitt uppdrag och Hälsinglands Utbildningsförbund kommer helt och fullt att ledas av förbundschef Thomas Winqvist. – Det tar tid att bilda ett förbund, men snart är vi i hamn.

Samordnare

Thomas Norgren

Tfn 0270-757 30

Besöksadress

Stadshustorget

821 80 Bollnäs

Fax 0278-256 00